مدیر کل دامپزشکی استان سمنان با حضور در ستاد سامد به سوالات شهروندان پاسخ دادند
کارشناس مسئول روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان

مدیر کل دامپزشکی استان سمنان با حضور در ستاد سامد به سوالات شهروندان پاسخ دادند

سعید خباز از حضور مدیرکل دامپزشکی استان در مرکز ارتباطات مردمی استانداری سمنان جهت پاسخگویی به سوالات مردمی در آستانه هفته دفاع مقدس و هفته دامپزشکی خبر داد:

بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از مراکز درمانی و فروش دارو و مواد بیولوژیک در شهرستان شاهرود
رییس اداره دامپزشکی شهرستان شاهرود

بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از مراکز درمانی و فروش دارو و مواد بیولوژیک در شهرستان شاهرود

دکتر مجتبی گلی از بازدید مدیرکل دامپزشکی استان و هیات همراه از مراکز درمانی و فروش دارو و مواد بیولوژیک، مراکز مایه کوبی، داروخانه های دامپزشکی و کلینیک های بخش خصوصی در سطح شهرستان شاهرود خبر داد:

دیدار مدیرکل دامپزشکی استان با مدیر ستاد اجرای فرمان امام خمینی (ره) در استان سمنان
کارشناس مسئول روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان

دیدار مدیرکل دامپزشکی استان با مدیر ستاد اجرای فرمان امام خمینی (ره) در استان سمنان

سعیدخباز از دیدار مدیرکل دامپزشکی استان سمنان و معاون توسعه مدیریت و منابع ایشان با مدیر ستاد اجرای فرمان امام خمینی (ره) در استان خبر داد:

بازدید از کشتارگاه دام شهرستان شاهرود
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان

بازدید از کشتارگاه دام شهرستان شاهرود

دکتر علی قندالی رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان از بازدید کارشناسان اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان از کشتارگاه دام شهرستان شاهرود خبر داد:

بازدید سرزده مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان دامغان
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و موادغذایی اداره کل دامپزشکی استان

بازدید سرزده مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان دامغان

دکتر علی قندالی از بازدید سرزده مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان دامغان خبر داد:

لینک کوتاه