لیست اخبار صفحه :1
کسب رتبه برتر اطلاع رسانی در طرح تشدید کنترل نظارت بهداشتی
مسئول دفتر مدیرکل و روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان

کسب رتبه برتر اطلاع رسانی در طرح تشدید کنترل نظارت بهداشتی

سعید خباز از کسب رتبه برتر روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان و قرارگیری بین ده استان برتر در اطلاع رسانی طرح تشدید کنترل نظارت بهداشتی ویژه نوروز ۱۴۰۱ و ماه مبارک رمضان خبر داد:

قصابیهای سطح شهر گرمسار زیر ذره بین دامپزشکی
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان گرمسار

قصابیهای سطح شهر گرمسار زیر ذره بین دامپزشکی

دکتر سعید دهقانی از بازدید مدیرکل دامپزشکی استان و کارشناسان دامپزشکی شهرستان از قصابیهای سطح شهر گرمسار در راستای تامین و توزیع بهداشتی گوشت قرمز خبر داد:

مراکز عرضه فرآورده های خام دامی زیر ذره بین دامپزشکی
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان

مراکز عرضه فرآورده های خام دامی زیر ذره بین دامپزشکی

دکتر علی قندالی از بازدید مدیرکل دامپزشکی استان و کارشناسان اداره کل دامپزشکی از مراکز عرضه گوشت قرمز در راستای تامین و توزیع بهداشتی گوشت قرمز در شهرستان سمنان خبر داد:

مشکلی در تامین گوشت قرمز در استان وجود ندارد
معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان

مشکلی در تامین گوشت قرمز در استان وجود ندارد

دکتر وحید قدس از بازدید سرزده مدیر کل دامپزشکی استان سمنان و کارشناسان مرتبط از کشتارگاه دام شرق گوشت واقع در شهرستان سمنان خبر داد:

لینک کوتاه