بیشتر
بازدید مدیرکل دامپزشکی از کشتارگاه گلچین طیور شهرستان سمنان

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان

بازدید مدیرکل دامپزشکی از کشتارگاه گلچین طیور شهرستان سمنان

دکتر وحید قدس از بازدید مدیرکل دامپزشکی استان و هیئت همراه از کشتارگاه گلچین طیور شهرستان سمنان خبر داد:

29 شهریور 1400
مدیر کل دامپزشکی استان سمنان با حضور در ستاد سامد به سوالات شهروندان پاسخ دادند

کارشناس مسئول روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان

مدیر کل دامپزشکی استان سمنان با حضور در ستاد سامد به سوالات شهروندان پاسخ دادند

سعید خباز از حضور مدیرکل دامپزشکی استان در مرکز ارتباطات مردمی استانداری سمنان جهت پاسخگویی به سوالات مردمی در آستانه هفته دفاع مقدس و هفته دامپزشکی خبر داد:

24 شهریور 1400
دیدار مدیرکل دامپزشکی استان با ریاست سازمان بسیج کارمندان استان سمنان

فرمانده پایگاه بسیج ذوالفقار دامپزشکی استان سمنان

دیدار مدیرکل دامپزشکی استان با ریاست سازمان بسیج کارمندان استان سمنان

حسن آفاق از دیدار مدیرکل دامپزشکی استان و هیئت همراه با ریاست سازمان بسیج کارمندان استان سمنان خبر داد:

23 شهریور 1400
بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از کارخانه افرند توسکا

رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی استان سمنان

بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از کارخانه افرند توسکا

دکتر سمیه فقانی از بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان و هیات همراه از کارخانه افرند توسکا در راستای رفع موانع تولید خبر داد:

22 شهریور 1400
 حضور مدیر کل دامپزشکی استان سمنان در مرکز ارتباطات مردمی(ستاد سامد)

کارشناس مسئول روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان

حضور مدیر کل دامپزشکی استان سمنان در مرکز ارتباطات مردمی(ستاد سامد)

سعید خباز از حضور مدیر کل دامپزشکی استان سمنان در مرکز ارتباطات مردمی(ستاد سامد) در آستانه سالروز دفاع مقدس و هفته ملی دامپزشکی خبر داد:

22 شهریور 1400
بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از مراکز درمانی و فروش دارو و مواد بیولوژیک در شهرستان شاهرود

رییس اداره دامپزشکی شهرستان شاهرود

بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از مراکز درمانی و فروش دارو و مواد بیولوژیک در شهرستان شاهرود

دکتر مجتبی گلی از بازدید مدیرکل دامپزشکی استان و هیات همراه از مراکز درمانی و فروش دارو و مواد بیولوژیک، مراکز مایه کوبی، داروخانه های دامپزشکی و کلینیک های بخش خصوصی در سطح شهرستان شاهرود خبر داد:

20 شهریور 1400
دیدار مدیرکل دامپزشکی استان با مدیر ستاد اجرای فرمان امام خمینی (ره) در استان سمنان

کارشناس مسئول روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان

دیدار مدیرکل دامپزشکی استان با مدیر ستاد اجرای فرمان امام خمینی (ره) در استان سمنان

سعیدخباز از دیدار مدیرکل دامپزشکی استان سمنان و معاون توسعه مدیریت و منابع ایشان با مدیر ستاد اجرای فرمان امام خمینی (ره) در استان خبر داد:

18 شهریور 1400
بازدید از کشتارگاه دام شهرستان شاهرود

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان

بازدید از کشتارگاه دام شهرستان شاهرود

دکتر علی قندالی رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان از بازدید کارشناسان اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان از کشتارگاه دام شهرستان شاهرود خبر داد:

13 شهریور 1400
افتتاح اولین داروخانه دامپزشکی روستایی در داورآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان آرادان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آرادان

افتتاح اولین داروخانه دامپزشکی روستایی در داورآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان آرادان

دکتر سید مهدی خاتمی از افتتاح اولین داروخانه دامپزشکی روستایی در داورآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان آرادان با حضور مسئولین استانی خبر داد:

13 شهریور 1400
بازدید سرزده مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان دامغان

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و موادغذایی اداره کل دامپزشکی استان

بازدید سرزده مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان دامغان

دکتر علی قندالی از بازدید سرزده مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان دامغان خبر داد:

11 شهریور 1400
بازدید مدیرکل دامپزشکی از کشتارگاه گلچین طیور شهرستان سمنان

بازدید مدیرکل دامپزشکی از کشتارگاه گلچین طیور شهرستان سمنان

مدیر کل دامپزشکی استان سمنان با حضور در ستاد سامد به سوالات شهروندان پاسخ دادند

مدیر کل دامپزشکی استان سمنان با حضور در ستاد سامد به سوالات شهروندان پاسخ دادند

دیدار مدیرکل دامپزشکی استان با ریاست سازمان بسیج کارمندان استان سمنان

دیدار مدیرکل دامپزشکی استان با ریاست سازمان بسیج کارمندان استان سمنان

بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از کارخانه افرند توسکا

بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از کارخانه افرند توسکا

 حضور مدیر کل دامپزشکی استان سمنان در مرکز ارتباطات مردمی(ستاد سامد)

حضور مدیر کل دامپزشکی استان سمنان در مرکز ارتباطات مردمی(ستاد سامد)

بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از مراکز درمانی و فروش دارو و مواد بیولوژیک در شهرستان شاهرود

بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از مراکز درمانی و فروش دارو و مواد بیولوژیک در شهرستان شاهرود

دیدار مدیرکل دامپزشکی استان با مدیر ستاد اجرای فرمان امام خمینی (ره) در استان سمنان

دیدار مدیرکل دامپزشکی استان با مدیر ستاد اجرای فرمان امام خمینی (ره) در استان سمنان

بازدید از کشتارگاه دام شهرستان شاهرود

بازدید از کشتارگاه دام شهرستان شاهرود

افتتاح اولین داروخانه دامپزشکی روستایی در داورآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان آرادان

افتتاح اولین داروخانه دامپزشکی روستایی در داورآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان آرادان

بازدید سرزده مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان دامغان

بازدید سرزده مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان دامغان

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از کارخانه افرند توسکا

بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از کارخانه افرند توسکا

دکتر سمیه فقانی از بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان و هیات همراه از کارخانه افرند توسکا در راستای رفع موانع تولید خبر داد:

1400/06/22
 حضور مدیر کل دامپزشکی استان سمنان در مرکز ارتباطات مردمی(ستاد سامد)

حضور مدیر کل دامپزشکی استان سمنان در مرکز ارتباطات مردمی(ستاد سامد)

سعید خباز از حضور مدیر کل دامپزشکی استان سمنان در مرکز ارتباطات مردمی(ستاد سامد) در آستانه سالروز دفاع مقدس و هفته ملی دامپزشکی خبر داد:

1400/06/22
بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از مراکز درمانی و فروش دارو و مواد بیولوژیک در شهرستان شاهرود

بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از مراکز درمانی و فروش دارو و مواد بیولوژیک در شهرستان شاهرود

دکتر مجتبی گلی از بازدید مدیرکل دامپزشکی استان و هیات همراه از مراکز درمانی و فروش دارو و مواد بیولوژیک، مراکز مایه کوبی، داروخانه های دامپزشکی و کلینیک های بخش خصوصی در سطح شهرستان شاهرود خبر داد:

1400/06/20
اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه دامپزشکی ایران

اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه دامپزشکی ایران

3تا 6 دی ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

1397/07/30

نظرسنجی