بیشتر
بازدید سرزده رئیس اداره دامپزشکی شهرستان گرمساراز کشتارگاه صنعتی دام

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان گرمسار

بازدید سرزده رئیس اداره دامپزشکی شهرستان گرمساراز کشتارگاه صنعتی دام

دکتر دهقانی رئیس اداره دامپزشکی شهرستان گرمسار از رصد و کنترل بهداشتی کشتارگاه صنعتی دام فجر گرمسار به صورت مستمر جهت تامین گوشت قرمزخبر داد:

01/03/02
بازدید فرماندار گرمسار از کشتارگاه صنعتی طیور

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان گرمسار

بازدید فرماندار گرمسار از کشتارگاه صنعتی طیور

دکتر سعید دهقانی از بازدید فرماندار شهرستان گرمسار از کشتارگاه صنعتی طیور شهرستان خبر داد:

01/02/29
قصابیهای سطح شهر گرمسار زیر ذره بین دامپزشکی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان گرمسار

قصابیهای سطح شهر گرمسار زیر ذره بین دامپزشکی

دکتر سعید دهقانی از بازدید مدیرکل دامپزشکی استان و کارشناسان دامپزشکی شهرستان از قصابیهای سطح شهر گرمسار در راستای تامین و توزیع بهداشتی گوشت قرمز خبر داد:

01/02/28
بازدید مشترک از کشتارگاه صنعتی طیور شهرستان گرمسار

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان گرمسار

بازدید مشترک از کشتارگاه صنعتی طیور شهرستان گرمسار

دکتر سعید دهقانی از بازدید مشترک مسئولین شهرستان گرمسار و کارشناسان دامپزشکی از کشتارگاه صنعتی طیور شهرستان گرمسار خبر داد:

01/02/25
عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان

عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

دکتر حمید رضا حسینی طی مصاحبه با صدا و سیمای مرکز استان سمنان از عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن های دام و طیور و همچنین نظارت مستمر کارشناسان دامپزشکی بر تولید و توزیع فرآورده های خام دامی خبرداد:

01/02/22
بازدید سرزده مدیرکل دامپزشکی استان از کشتارگاه های صنعتی طیور شهرستان گرمسار

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان گرمسار

بازدید سرزده مدیرکل دامپزشکی استان از کشتارگاه های صنعتی طیور شهرستان گرمسار

دکتر سعید دهقانی از بازدید سرزده مدیرکل دامپزشکی استان از کشتارگاههای صنعتی طیور شهرستان گرمسار خبر داد:

01/02/22
استمرار بازدیدهای نظارتی بر مراکز تحت پوشش ویژه ماه مبارک رمضان در ایوانکی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان گرمسار

استمرار بازدیدهای نظارتی بر مراکز تحت پوشش ویژه ماه مبارک رمضان در ایوانکی

دکتر سعید دهقانی از بازدید از بازدید کارشناسان نظارت اداره دامپزشکی شهرستان گرمسار از مراکز عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی در ایوانکی خبر داد:

01/02/08
استمرار تشدید نظارت بهداشتی بر مراکز تحت پوشش در شهرستان گرمسار

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان گرمسار

استمرار تشدید نظارت بهداشتی بر مراکز تحت پوشش در شهرستان گرمسار

دکتر سعید دهقانی از استمرار تشدید نظارت بهداشتی بر مراکز تحت پوشش ویژه ایام ماه مبارک رمضان در شهرستان گرمسار خبر داد:

01/02/04
استمرار تشدید نظارت بهداشتی بر مراکز تحت پوشش ویژه ماه مبارک رمضان در ایوانکی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان گرمسار

استمرار تشدید نظارت بهداشتی بر مراکز تحت پوشش ویژه ماه مبارک رمضان در ایوانکی

دکتر سعید دهقانی از بازدید از بازدید کارشناسان نظارت اداره کل و اداره دامپزشکی شهرستان گرمسار از مراکز عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی در ایوانکی خبر داد:

01/01/29
استمرار تشدید نظارت بهداشتی بر مراکز تحت پوشش ویژه ماه مبارک رمضان در شهرستان گرمسار

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان گرمسار

استمرار تشدید نظارت بهداشتی بر مراکز تحت پوشش ویژه ماه مبارک رمضان در شهرستان گرمسار

دکتر سعید دهقانی از استمرار تشدید نظارت بهداشتی بر مراکز تحت پوشش ویژه ماه مبارک رمضان در شهرستان گرمسار خبر داد:

01/01/29
بازدید سرزده رئیس اداره دامپزشکی شهرستان گرمساراز کشتارگاه صنعتی دام

بازدید سرزده رئیس اداره دامپزشکی شهرستان گرمساراز کشتارگاه صنعتی دام

بازدید فرماندار گرمسار از کشتارگاه صنعتی طیور

بازدید فرماندار گرمسار از کشتارگاه صنعتی طیور

قصابیهای سطح شهر گرمسار زیر ذره بین دامپزشکی

قصابیهای سطح شهر گرمسار زیر ذره بین دامپزشکی

بازدید مشترک از کشتارگاه صنعتی طیور شهرستان گرمسار

بازدید مشترک از کشتارگاه صنعتی طیور شهرستان گرمسار

عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

بازدید سرزده مدیرکل دامپزشکی استان از کشتارگاه های صنعتی طیور شهرستان گرمسار

بازدید سرزده مدیرکل دامپزشکی استان از کشتارگاه های صنعتی طیور شهرستان گرمسار

استمرار بازدیدهای نظارتی بر مراکز تحت پوشش ویژه ماه مبارک رمضان در ایوانکی

استمرار بازدیدهای نظارتی بر مراکز تحت پوشش ویژه ماه مبارک رمضان در ایوانکی

استمرار تشدید نظارت بهداشتی بر مراکز تحت پوشش در شهرستان گرمسار

استمرار تشدید نظارت بهداشتی بر مراکز تحت پوشش در شهرستان گرمسار

استمرار تشدید نظارت بهداشتی بر مراکز تحت پوشش ویژه ماه مبارک رمضان در ایوانکی

استمرار تشدید نظارت بهداشتی بر مراکز تحت پوشش ویژه ماه مبارک رمضان در ایوانکی

استمرار تشدید نظارت بهداشتی بر مراکز تحت پوشش ویژه ماه مبارک رمضان در شهرستان گرمسار

استمرار تشدید نظارت بهداشتی بر مراکز تحت پوشش ویژه ماه مبارک رمضان در شهرستان گرمسار

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی