بیشتر
یک مرکز عرضه متخلف در شهرستان میامی پلمپ شد

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان میامی

یک مرکز عرضه متخلف در شهرستان میامی پلمپ شد

دکتر غلامرضا همتیان از پلمپ یک مرکز عرضه (مرغ فروشی) متخلف در شهرستان میامی خبر داد:

01/03/01
عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان

عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

دکتر حمید رضا حسینی طی مصاحبه با صدا و سیمای مرکز استان سمنان از عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن های دام و طیور و همچنین نظارت مستمر کارشناسان دامپزشکی بر تولید و توزیع فرآورده های خام دامی خبرداد:

01/02/22
پایان فاز اول خدمت رسانی کاروان جهادی سلامت دام شهرستان میامی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان میامی

پایان فاز اول خدمت رسانی کاروان جهادی سلامت دام شهرستان میامی

دکتر غلامرضا همتیان از پایان فاز اول خدمت رسانی کاروان جهادی سلامت دام شهرستان میامی در روستاهای محروم خبر داد:

01/02/22
معدوم ‌سازی ۲۵۰۰ قطعه جوجه یکروزه فاقد گواهی بهداشتی در سمنان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سمنان

معدوم ‌سازی ۲۵۰۰ قطعه جوجه یکروزه فاقد گواهی بهداشتی در سمنان

دکتر رحیم خالقیان از محموله ۲۵۰۰ قطعه ای جوجه یکروزه فاقد گواهی حمل بهداشتی - قرنطینه ای در پلیس راه دو منظوره سمنان خبر داد:

01/02/04
تقدیر از رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان

مسئول دفتر مدیرکل و روابط عمومی دامپزشکی استان سمنان

تقدیر از رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان

سعید خباز از تقدیر دکتر سامد برومندفر مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشوراز دکتر علی قندالی رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان خبر داد:

01/01/15
نظارت سخت گیرانه دامپزشکی شهرستان میامی بر مراکز عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی در ایام نوروز

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان میامی

نظارت سخت گیرانه دامپزشکی شهرستان میامی بر مراکز عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی در ایام نوروز

دکتر غلامرضا همتیان از نظارت سخت گیرانه دامپزشکی شهرستان میامی بر مراکز عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی در ایام نوروز خبر داد:

01/01/03
مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان میامی زیر ذره بین کارشناسان دامپزشکی شهرستان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان میامی

مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان میامی زیر ذره بین کارشناسان دامپزشکی شهرستان

دکتر غلامرضا همتیان از تشدید فعالیت اکیپ کنترل و نظارت بر بهداشت فرآورده های خام دامی اداره دامپزشکی شهرستان میامی خبر داد:

00/12/26
هفته سوم طرح جهادی مشترک اداره دامپزشکی شهرستان میامی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در روستای دورافتاده و محروم استان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان میامی

هفته سوم طرح جهادی مشترک اداره دامپزشکی شهرستان میامی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در روستای دورافتاده و محروم استان

دکتر غلامرضا همتیان از اعزام کاروان جهادی سلامت و افزایش بهره وری دام به روستاهای محروم فرومد شهرستان میامی خبر داد:

00/12/25
اجرای طرح تشدید نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی در سطح شهرستان میامی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان میامی

اجرای طرح تشدید نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی در سطح شهرستان میامی

دکتر غلامرضا همتیان از اجرای طرح تشدید نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی در سطح شهرستان میامی خیر داد:

00/12/22
 اعزام کاروان جهادی سلامت و افزایش بهره وری دام به روستاهای محروم شهرستان میامی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان میامی

اعزام کاروان جهادی سلامت و افزایش بهره وری دام به روستاهای محروم شهرستان میامی

دکتر غلامرضا همتیان از اعزام کاروان جهادی سلامت و افزایش بهره وری دام به روستاهای محروم فرومد شهرستان میامی خبر داد:

00/12/21
یک مرکز عرضه متخلف در شهرستان میامی پلمپ شد

یک مرکز عرضه متخلف در شهرستان میامی پلمپ شد

عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

پایان فاز اول خدمت رسانی کاروان جهادی سلامت دام شهرستان میامی

پایان فاز اول خدمت رسانی کاروان جهادی سلامت دام شهرستان میامی

معدوم ‌سازی ۲۵۰۰ قطعه جوجه یکروزه فاقد گواهی بهداشتی در سمنان

معدوم ‌سازی ۲۵۰۰ قطعه جوجه یکروزه فاقد گواهی بهداشتی در سمنان

تقدیر از رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان

تقدیر از رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان

نظارت سخت گیرانه دامپزشکی شهرستان میامی بر مراکز عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی در ایام نوروز

نظارت سخت گیرانه دامپزشکی شهرستان میامی بر مراکز عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی در ایام نوروز

مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان میامی زیر ذره بین کارشناسان دامپزشکی شهرستان

مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان میامی زیر ذره بین کارشناسان دامپزشکی شهرستان

هفته سوم طرح جهادی مشترک اداره دامپزشکی شهرستان میامی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در روستای دورافتاده و محروم استان

هفته سوم طرح جهادی مشترک اداره دامپزشکی شهرستان میامی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در روستای دورافتاده و محروم استان

اجرای طرح تشدید نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی در سطح شهرستان میامی

اجرای طرح تشدید نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی در سطح شهرستان میامی

 اعزام کاروان جهادی سلامت و افزایش بهره وری دام به روستاهای محروم شهرستان میامی

اعزام کاروان جهادی سلامت و افزایش بهره وری دام به روستاهای محروم شهرستان میامی

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی