بیشتر
عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان

عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

دکتر حمید رضا حسینی طی مصاحبه با صدا و سیمای مرکز استان سمنان از عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن های دام و طیور و همچنین نظارت مستمر کارشناسان دامپزشکی بر تولید و توزیع فرآورده های خام دامی خبرداد:

01/02/22
بازدید کارشناسان نظارت اداره کل دامپزشکی استان از اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی در شهرستان مهدیشهر

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مهدیشهر

بازدید کارشناسان نظارت اداره کل دامپزشکی استان از اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی در شهرستان مهدیشهر

دکتر ایمان تجلی از بازدید کارشناسان نظارت اداره کل و اداره دامپزشکی مهدیشهر از مراکز عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی در این شهرستان خبر داد:

01/02/08
تقدیر از رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان

مسئول دفتر مدیرکل و روابط عمومی دامپزشکی استان سمنان

تقدیر از رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان

سعید خباز از تقدیر دکتر سامد برومندفر مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشوراز دکتر علی قندالی رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان خبر داد:

01/01/15
استمرار تشدید نظارت بهداشتی بر مراکز تحت پوشش ویژه ماه مبارک رمضان در شهرستان مهدیشهر

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مهدیشهر

استمرار تشدید نظارت بهداشتی بر مراکز تحت پوشش ویژه ماه مبارک رمضان در شهرستان مهدیشهر

دکتر ایمان تجلی از استمرار تشدید نظارت بهداشتی بر مراکز تحت پوشش ویژه ماه مبارک رمضان در شهرستان مهدیشهر خبر داد:

01/01/14
انجام بازرسی های سختگیرانه در راستای طرح تشدید نظارت بهداشتی عید نوروز ۱۴۰۱ در شهرستان مهدیشهر

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مهدیشهر

انجام بازرسی های سختگیرانه در راستای طرح تشدید نظارت بهداشتی عید نوروز ۱۴۰۱ در شهرستان مهدیشهر

دکتر ایمان تجلی از انجام بازرسی های سختگیرانه در راستای طرح تشدید نظارت بهداشتی عید نوروز ۱۴۰۱ در شهرستان مهدیشهر خبر داد:

00/12/26
بازدید معاون سلامت، مسئول حراست و مسئول قرنطینه اداره کل دامپزشکی استان از طرح تشدید نظارت بهداشتی ویژه ایام نوروز در شهرستان مهدیشهر

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مهدیشهر

بازدید معاون سلامت، مسئول حراست و مسئول قرنطینه اداره کل دامپزشکی استان از طرح تشدید نظارت بهداشتی ویژه ایام نوروز در شهرستان مهدیشهر

دکتر ایمان تجلی از بازدید معاون سلامت، مسئول حراست و مسئول قرنطینه اداره کل دامپزشکی استان از طرح تشدید نظارت بهداشتی ویژه ایام نوروز و ماه مبارک رمضان در شهرستان مهدیشهر خبر داد:

00/12/25
تجهیز و پشتیبانی از اکیپهای طرح تشدید نظارت بهداشتی عید نوروز 1401 و ماه مبارک رمضان

معاون توسعه مدیریت و منابع دامپزشکی استان

تجهیز و پشتیبانی از اکیپهای طرح تشدید نظارت بهداشتی عید نوروز 1401 و ماه مبارک رمضان

مهندس محمد تقی حیدریان از تامین تجهیزات و پشتیبانی از اکیپهای طرح تشدید نظارت بهداشتی ویژه عید نوروز و ماه مبارک رمضان خبر داد:

00/12/17
برگزاری نشست خبری مدیرکل دامپزشکی استان با اصحاب رسانه

مسئول دفتر مدیرکل و روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان

برگزاری نشست خبری مدیرکل دامپزشکی استان با اصحاب رسانه

سعید خباز از برگزاری نشست خبری مدیرکل دامپزشکی استان سمنان با اصحاب رسانه با موضوع طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی دامپزشکی ویژه ایام نوروز و ماه مبارک رمضان خبر داد:

00/12/16
 طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی دامپزشکی ویژه ایام نوروز و ماه مبارک رمضان

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان

طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی دامپزشکی ویژه ایام نوروز و ماه مبارک رمضان

دکتر حمید رضا حسینی از طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی دامپزشکی ویژه ایام نوروز و ماه مبارک رمضان خبر داد:

00/12/16
تقدیر از رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مهدیشهر در راستای برگزاری مراسم اربعین

مسئول دفتر مدیرکل و روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان

تقدیر از رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مهدیشهر در راستای برگزاری مراسم اربعین

سعید خباز از تقدیر مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان از دکتر ایمان تجلی رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مهدیشهر در راستای برگزاری مراسم اربعین خبر داد:

00/11/17
عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

بازدید کارشناسان نظارت اداره کل دامپزشکی استان از اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی در شهرستان مهدیشهر

بازدید کارشناسان نظارت اداره کل دامپزشکی استان از اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی در شهرستان مهدیشهر

تقدیر از رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان

تقدیر از رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان

استمرار تشدید نظارت بهداشتی بر مراکز تحت پوشش ویژه ماه مبارک رمضان در شهرستان مهدیشهر

استمرار تشدید نظارت بهداشتی بر مراکز تحت پوشش ویژه ماه مبارک رمضان در شهرستان مهدیشهر

انجام بازرسی های سختگیرانه در راستای طرح تشدید نظارت بهداشتی عید نوروز ۱۴۰۱ در شهرستان مهدیشهر

انجام بازرسی های سختگیرانه در راستای طرح تشدید نظارت بهداشتی عید نوروز ۱۴۰۱ در شهرستان مهدیشهر

بازدید معاون سلامت، مسئول حراست و مسئول قرنطینه اداره کل دامپزشکی استان از طرح تشدید نظارت بهداشتی ویژه ایام نوروز در شهرستان مهدیشهر

بازدید معاون سلامت، مسئول حراست و مسئول قرنطینه اداره کل دامپزشکی استان از طرح تشدید نظارت بهداشتی ویژه ایام نوروز در شهرستان مهدیشهر

تجهیز و پشتیبانی از اکیپهای طرح تشدید نظارت بهداشتی عید نوروز 1401 و ماه مبارک رمضان

تجهیز و پشتیبانی از اکیپهای طرح تشدید نظارت بهداشتی عید نوروز 1401 و ماه مبارک رمضان

برگزاری نشست خبری مدیرکل دامپزشکی استان با اصحاب رسانه

برگزاری نشست خبری مدیرکل دامپزشکی استان با اصحاب رسانه

 طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی دامپزشکی ویژه ایام نوروز و ماه مبارک رمضان

طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی دامپزشکی ویژه ایام نوروز و ماه مبارک رمضان

تقدیر از رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مهدیشهر در راستای برگزاری مراسم اربعین

تقدیر از رئیس اداره دامپزشکی شهرستان مهدیشهر در راستای برگزاری مراسم اربعین

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی