بیشتر
عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان

عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

دکتر حمید رضا حسینی طی مصاحبه با صدا و سیمای مرکز استان سمنان از عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن های دام و طیور و همچنین نظارت مستمر کارشناسان دامپزشکی بر تولید و توزیع فرآورده های خام دامی خبرداد:

01/02/22
سه مرکز متخلف عرضه فرآورده‌های دامی در شهرستان شاهرود پلمپ شد

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان شاهرود

سه مرکز متخلف عرضه فرآورده‌های دامی در شهرستان شاهرود پلمپ شد

دکتر مجتبی گلی از پلمپ سه مرکز متخلف عرضه فرآورده‌های خام دامی در ماه مبارک رمضان به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل‌های دامپزشکی و بهداشتی در شهرستان شاهرود خبر داد:

01/02/12
تقدیر از رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان

مسئول دفتر مدیرکل و روابط عمومی دامپزشکی استان سمنان

تقدیر از رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان

سعید خباز از تقدیر دکتر سامد برومندفر مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشوراز دکتر علی قندالی رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان خبر داد:

01/01/15
تلاش بی وفقه کارشناسان نظارت بهداشتی دامپزشکی شهرستان شاهرود در اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان شاهرود

تلاش بی وفقه کارشناسان نظارت بهداشتی دامپزشکی شهرستان شاهرود در اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی

دکتر مجتبی گلی از تلاش بی وفقه کارشناسان ناظر بهداشتی دامپزشکی شهرستان شاهرود در اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی خبر داد:

01/01/11
بازدید مدیرکل دامپزشکی استان از عملکرد اکیپ های نظارتی طرح تشدید نوروزی شهرستان شاهرود

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان شاهرود

بازدید مدیرکل دامپزشکی استان از عملکرد اکیپ های نظارتی طرح تشدید نوروزی شهرستان شاهرود

دکتر مجتبی گلی از بازدید مدیرکل دامپزشکی استان از عملکرد اکیپ های نظارتی طرح تشدید نوروزی شهرستان شاهرود خبر داد:

01/01/11
دیدار مدیرکل دامپزشکی استان سمنان با فرماندار شهرستان شاهرود

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان شاهرود

دیدار مدیرکل دامپزشکی استان سمنان با فرماندار شهرستان شاهرود

دکتر مجتبی گلی از دیدار مدیرکل دامپزشکی استان سمنان با فرماندار شهرستان شاهرود خبر داد:

01/01/11
تلاش بی وفقه کارشناسان ناظر بهداشتی دامپزشکی شهرستان شاهرود در اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان شاهرود

تلاش بی وفقه کارشناسان ناظر بهداشتی دامپزشکی شهرستان شاهرود در اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی

دکتر مجتبی گلی از تلاش بی وفقه کارشناسان ناظر بهداشتی دامپزشکی شهرستان شاهرود در اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی نوروز۱۴۰۱ و ماه مبارک رمضان خبر داد:

00/12/24
گشت مشترک اداره دامپزشکی شهرستان شاهرود با تعزیرات حکومتی و جهاد شهرستان

رییس اداره دامپزشکی شهرستان شاهرود

گشت مشترک اداره دامپزشکی شهرستان شاهرود با تعزیرات حکومتی و جهاد شهرستان

دکتر مجتبی گلی از گشت مشترک اداره دامپزشکی شهرستان شاهرود با تعزیرات حکومتی و جهاد شهرستان خبر داد:

00/12/22
تجهیز و پشتیبانی از اکیپهای طرح تشدید نظارت بهداشتی عید نوروز 1401 و ماه مبارک رمضان

معاون توسعه مدیریت و منابع دامپزشکی استان

تجهیز و پشتیبانی از اکیپهای طرح تشدید نظارت بهداشتی عید نوروز 1401 و ماه مبارک رمضان

مهندس محمد تقی حیدریان از تامین تجهیزات و پشتیبانی از اکیپهای طرح تشدید نظارت بهداشتی ویژه عید نوروز و ماه مبارک رمضان خبر داد:

00/12/17
برگزاری نشست خبری مدیرکل دامپزشکی استان با اصحاب رسانه

مسئول دفتر مدیرکل و روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان

برگزاری نشست خبری مدیرکل دامپزشکی استان با اصحاب رسانه

سعید خباز از برگزاری نشست خبری مدیرکل دامپزشکی استان سمنان با اصحاب رسانه با موضوع طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی دامپزشکی ویژه ایام نوروز و ماه مبارک رمضان خبر داد:

00/12/16
عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

سه مرکز متخلف عرضه فرآورده‌های دامی در شهرستان شاهرود پلمپ شد

سه مرکز متخلف عرضه فرآورده‌های دامی در شهرستان شاهرود پلمپ شد

تقدیر از رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان

تقدیر از رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان

تلاش بی وفقه کارشناسان نظارت بهداشتی دامپزشکی شهرستان شاهرود در اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی

تلاش بی وفقه کارشناسان نظارت بهداشتی دامپزشکی شهرستان شاهرود در اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی

بازدید مدیرکل دامپزشکی استان از عملکرد اکیپ های نظارتی طرح تشدید نوروزی شهرستان شاهرود

بازدید مدیرکل دامپزشکی استان از عملکرد اکیپ های نظارتی طرح تشدید نوروزی شهرستان شاهرود

دیدار مدیرکل دامپزشکی استان سمنان با فرماندار شهرستان شاهرود

دیدار مدیرکل دامپزشکی استان سمنان با فرماندار شهرستان شاهرود

تلاش بی وفقه کارشناسان ناظر بهداشتی دامپزشکی شهرستان شاهرود در اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی

تلاش بی وفقه کارشناسان ناظر بهداشتی دامپزشکی شهرستان شاهرود در اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی

گشت مشترک اداره دامپزشکی شهرستان شاهرود با تعزیرات حکومتی و جهاد شهرستان

گشت مشترک اداره دامپزشکی شهرستان شاهرود با تعزیرات حکومتی و جهاد شهرستان

تجهیز و پشتیبانی از اکیپهای طرح تشدید نظارت بهداشتی عید نوروز 1401 و ماه مبارک رمضان

تجهیز و پشتیبانی از اکیپهای طرح تشدید نظارت بهداشتی عید نوروز 1401 و ماه مبارک رمضان

برگزاری نشست خبری مدیرکل دامپزشکی استان با اصحاب رسانه

برگزاری نشست خبری مدیرکل دامپزشکی استان با اصحاب رسانه

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی