بیشتر
بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از مراکز درمانی و فروش دارو و مواد بیولوژیک در شهرستان شاهرود

رییس اداره دامپزشکی شهرستان شاهرود

بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از مراکز درمانی و فروش دارو و مواد بیولوژیک در شهرستان شاهرود

دکتر مجتبی گلی از بازدید مدیرکل دامپزشکی استان و هیات همراه از مراکز درمانی و فروش دارو و مواد بیولوژیک، مراکز مایه کوبی، داروخانه های دامپزشکی و کلینیک های بخش خصوصی در سطح شهرستان شاهرود خبر داد:

00/06/20
بازدید از کشتارگاه دام شهرستان شاهرود

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان

بازدید از کشتارگاه دام شهرستان شاهرود

دکتر علی قندالی رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان از بازدید کارشناسان اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان از کشتارگاه دام شهرستان شاهرود خبر داد:

00/06/13
بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از مراکز تحت پوشش در شهرستان شاهرود

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان شاهرود

بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از مراکز تحت پوشش در شهرستان شاهرود

دکتر مجتبی گلی از بازدید مدیرکل دامپزشکی استان و هیات همراه از اماکن و مراکز تحت و همچنین دیدار با فرماندار شهرستان شاهرود خبر داد:

00/04/29
ضبط و معدوم سازی مقدار ۳۰۰ کیلوگرم فرآورده خام فاسد وتاریخ منقضی

رییس اداره دامپزشکی شهرستان شاهرود

ضبط و معدوم سازی مقدار ۳۰۰ کیلوگرم فرآورده خام فاسد وتاریخ منقضی

دکتر مجتبی گلی از ضبط و معدوم سازی مقدار ۳۰۰ کیلوگرم فرآورده خام فاسد وتاریخ منقضی در مراکز عرضه فرآورده خام دامی شهرستان شاهرود خبر داد:

00/04/22
پلمپ یک واحد توزیع مرغ کشتاری در شهرستان شاهرود

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان شاهرود

پلمپ یک واحد توزیع مرغ کشتاری در شهرستان شاهرود

دکتر مجتبی گلی از پلمپ یک واحد توزیع مرغ کشتاری به دلیل توزیع نامناسب مرغ دولتی،قطعه بندی و انجماد غیر مجاز در شهرستان شاهرود خبر داد:

00/04/06
بازدید مشترک از مراکز عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی شهرستان شاهرود

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان شاهرود

بازدید مشترک از مراکز عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی شهرستان شاهرود

دکتر مجتبی گلی از بازدید کارشناسان اداره نظارت بر بهداشت عمومی و‌مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان سمنان و دامپزشکی شهرستان شاهرود در راستای بررسی آخرین وضعیت بهداشتی مراکز عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی شهرستان خبر داد:

00/03/08
سمپاشی اماکن و دام موجود در دامداریهای روستاهای شهرستان شاهرود

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان شاهرود

سمپاشی اماکن و دام موجود در دامداریهای روستاهای شهرستان شاهرود

دکتر مجتبی گلی از عملیات سم پاشی اماکن و دام موجود دامداریهادر مناطق مختلف شهرستان شاهرود( روستاهای منطقه بسطام،حومه وزیراستاق، بیارجمند، طرود و ... )خبر داد:

00/03/02
ضبط ومعدوم سازی یک تن ماهی منجمد غیر قابل مصرف

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان شاهرود

ضبط ومعدوم سازی یک تن ماهی منجمد غیر قابل مصرف

دکتر مجتبی گلی از ضبط ومعدوم سازی یک تن ماهی منجمد غیر قابل مصرف و غیر بهداشتی در شهرستان شاهرود خبر داد

00/02/19
بیانیه مدیرکل دامپزشکی استان سمنان به مناسبت روز جهانی قدس

مسئول دفتر مدیرکل و روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان سمنان

بیانیه مدیرکل دامپزشکی استان سمنان به مناسبت روز جهانی قدس

سعید خباز از صدور بیانیه مدیرکل دامپزشکی استان سمنان و اعلام همبستگی بسیجیان و کارکنان دامپزشکی استان به مناسبت روز جهانی قدس خبر داد

00/02/16
آغاز فاز اول طرح واکسیناسیون تب برفکی دام سنگین در سال 1400

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان سمنان

آغاز فاز اول طرح واکسیناسیون تب برفکی دام سنگین در سال 1400

دکتر وحید قدس از آغاز فاز اول طرح واکسیناسیون تب برفکی دام های سنگین استان سمنان در سال جاری خبر داد:

00/02/13
بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از مراکز درمانی و فروش دارو و مواد بیولوژیک در شهرستان شاهرود

بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از مراکز درمانی و فروش دارو و مواد بیولوژیک در شهرستان شاهرود

بازدید از کشتارگاه دام شهرستان شاهرود

بازدید از کشتارگاه دام شهرستان شاهرود

بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از مراکز تحت پوشش در شهرستان شاهرود

بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از مراکز تحت پوشش در شهرستان شاهرود

ضبط و معدوم سازی مقدار ۳۰۰ کیلوگرم فرآورده خام فاسد وتاریخ منقضی

ضبط و معدوم سازی مقدار ۳۰۰ کیلوگرم فرآورده خام فاسد وتاریخ منقضی

پلمپ یک واحد توزیع مرغ کشتاری در شهرستان شاهرود

پلمپ یک واحد توزیع مرغ کشتاری در شهرستان شاهرود

بازدید مشترک از مراکز عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی شهرستان شاهرود

بازدید مشترک از مراکز عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی شهرستان شاهرود

سمپاشی اماکن و دام موجود در دامداریهای روستاهای شهرستان شاهرود

سمپاشی اماکن و دام موجود در دامداریهای روستاهای شهرستان شاهرود

ضبط ومعدوم سازی یک تن ماهی منجمد غیر قابل مصرف

ضبط ومعدوم سازی یک تن ماهی منجمد غیر قابل مصرف

بیانیه مدیرکل دامپزشکی استان سمنان به مناسبت روز جهانی قدس

بیانیه مدیرکل دامپزشکی استان سمنان به مناسبت روز جهانی قدس

آغاز فاز اول طرح واکسیناسیون تب برفکی دام سنگین در سال 1400

آغاز فاز اول طرح واکسیناسیون تب برفکی دام سنگین در سال 1400

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی