بیشتر
نظارت بهداشتی بر فرآورده‌های خام دامی مستمرانجام می شود

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سمنان

نظارت بهداشتی بر فرآورده‌های خام دامی مستمرانجام می شود

دکتر رحیم خالقیان از کنترل و نظارت بهداشتی بر مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دام و طیور شهرستان سمنان خبر داد:

01/02/24
عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان

عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

دکتر حمید رضا حسینی طی مصاحبه با صدا و سیمای مرکز استان سمنان از عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن های دام و طیور و همچنین نظارت مستمر کارشناسان دامپزشکی بر تولید و توزیع فرآورده های خام دامی خبرداد:

01/02/22
ضبط و معدوم سازی ۵۰۰ کیلوگرم آلایش خوراکی در شهرستان سمنان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سمنان

ضبط و معدوم سازی ۵۰۰ کیلوگرم آلایش خوراکی در شهرستان سمنان

دکتر رحیم خالقیان از ضبط و معدوم سازی ۵۰۰ کیلوگرم آلایش خوراکی در شهرستان سمنان به دلیل به اتمام رسیدن اعتبار تاریخ مصرف و رویت علایم فساد در محموله خبر داد:

01/02/20
تقدیر فرماندار سمنان از رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سمنان

مسئول دفتر مدیرکل و روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان

تقدیر فرماندار سمنان از رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سمنان

سعید خباز از تقدیر مهندس حسن اقوامی پناه فرماندار سمنان از دکتر رحیم خالقیان رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سمنان خبر داد:

01/02/18
تقدیرفرمانده سپاه ناحیه شهرستان ازگروه جهادی شهید شاطری پایگاه مقاومت اداره دامپزشکی شهرستان سمنان

مسئول دفتر مدیرکل و روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان

تقدیرفرمانده سپاه ناحیه شهرستان ازگروه جهادی شهید شاطری پایگاه مقاومت اداره دامپزشکی شهرستان سمنان

سعید خباز از تقدیر جناب سرهنگ عبداللهی فرمانده سپاه ناحیه شهرستان سمنان از گروه جهادی شهید شاطری پایگاه مقاومت اداره دامپزشکی شهرستان خبر داد:

01/02/18
گشت مشترک نظارت بهداشتی و تنظیم بازار در شهرستان سمنان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سمنان

گشت مشترک نظارت بهداشتی و تنظیم بازار در شهرستان سمنان

دکتر رحیم خالقیان از گشت مشترک نظارت بهداشتی و تنظیم بازار توسط کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان سمنان، مرکز بهداشت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی شهرستان و تعزیرات حکومتی استان خبر داد:

01/02/12
عملکرد طرح تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی در شهرستان سمنان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سمنان

عملکرد طرح تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی در شهرستان سمنان

دکتر رحیم خالقیان از عملکرد دامپزشکی شهرستان سمنان در طرح تشدید نظارت بهداشتی ویژه عید نوروز در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ خبر داد:

01/02/05
معدوم ‌سازی ۲۵۰۰ قطعه جوجه یکروزه فاقد گواهی بهداشتی در سمنان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سمنان

معدوم ‌سازی ۲۵۰۰ قطعه جوجه یکروزه فاقد گواهی بهداشتی در سمنان

دکتر رحیم خالقیان از محموله ۲۵۰۰ قطعه ای جوجه یکروزه فاقد گواهی حمل بهداشتی - قرنطینه ای در پلیس راه دو منظوره سمنان خبر داد:

01/02/04
تلاش بی وفقه کارشناسان نظارت اداره دامپزشکی شهرستان سمنان در اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سمنان

تلاش بی وفقه کارشناسان نظارت اداره دامپزشکی شهرستان سمنان در اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی

دکتر رحیم خالقیان از تلاش بی وفقه کارشناسان ناظر بهداشتی دامپزشکی شهرستان سمنان در اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی ویژه ایام ماه مبارک رمضان خبر داد:

01/02/04
گشت مشترک اداره دامپزشکی شهرستان سمنان با بازرسین اتاق اصناف شهرستان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سمنان

گشت مشترک اداره دامپزشکی شهرستان سمنان با بازرسین اتاق اصناف شهرستان

دکتر رحیم خالقیان از گشت مشترک اداره دامپزشکی شهرستان سمنان و بازرسین اتاق اصناف از مراکز عرضه و توزیع فرآورده‌های خام دامی شهرستان خبر داد:

01/01/31
نظارت بهداشتی بر فرآورده‌های خام دامی مستمرانجام می شود

نظارت بهداشتی بر فرآورده‌های خام دامی مستمرانجام می شود

عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

ضبط و معدوم سازی ۵۰۰ کیلوگرم آلایش خوراکی در شهرستان سمنان

ضبط و معدوم سازی ۵۰۰ کیلوگرم آلایش خوراکی در شهرستان سمنان

تقدیر فرماندار سمنان از رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سمنان

تقدیر فرماندار سمنان از رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سمنان

تقدیرفرمانده سپاه ناحیه شهرستان ازگروه جهادی شهید شاطری پایگاه مقاومت اداره دامپزشکی شهرستان سمنان

تقدیرفرمانده سپاه ناحیه شهرستان ازگروه جهادی شهید شاطری پایگاه مقاومت اداره دامپزشکی شهرستان سمنان

گشت مشترک نظارت بهداشتی و تنظیم بازار در شهرستان سمنان

گشت مشترک نظارت بهداشتی و تنظیم بازار در شهرستان سمنان

عملکرد طرح تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی در شهرستان سمنان

عملکرد طرح تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی در شهرستان سمنان

معدوم ‌سازی ۲۵۰۰ قطعه جوجه یکروزه فاقد گواهی بهداشتی در سمنان

معدوم ‌سازی ۲۵۰۰ قطعه جوجه یکروزه فاقد گواهی بهداشتی در سمنان

تلاش بی وفقه کارشناسان نظارت اداره دامپزشکی شهرستان سمنان در اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی

تلاش بی وفقه کارشناسان نظارت اداره دامپزشکی شهرستان سمنان در اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی

گشت مشترک اداره دامپزشکی شهرستان سمنان با بازرسین اتاق اصناف شهرستان

گشت مشترک اداره دامپزشکی شهرستان سمنان با بازرسین اتاق اصناف شهرستان

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی