بیشتر
بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از کارخانه افرند توسکا

رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی استان سمنان

بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از کارخانه افرند توسکا

دکتر سمیه فقانی از بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان و هیات همراه از کارخانه افرند توسکا در راستای رفع موانع تولید خبر داد:

00/06/22
بازدید مشترک از مراکز عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی شهرستان سرخه

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرخه

بازدید مشترک از مراکز عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی شهرستان سرخه

دکتر آیدین احمدی آذر از بازدید مشترک از مراکز عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی در شهرستان سرخه خبر داد:

00/04/28
بازدید از بزرگترین مجتمع پرورش گوسفند اصلاح نژاد شده در استان سمنان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرخه

بازدید از بزرگترین مجتمع پرورش گوسفند اصلاح نژاد شده در استان سمنان

دکتر آیدین احمدی آذر از بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان به همراه واحد خبر صدا و سیما از بزرگترین مجتمع پرورش گوسفند اصلاح نژاد شده در استان خبر داد:

00/04/07
توقیف خودروی حامل ۳۶۰ کارتن تخم مرغ محلی در شهرستان سرخه

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرخه

توقیف خودروی حامل ۳۶۰ کارتن تخم مرغ محلی در شهرستان سرخه

دکتر آیدین احمدی آذر از توقیف خودروی حامل۳۶۰ کارتن تخم مرغ محلی غیر مجاز در شهرستان سرخه توسط پست قرنطینه دامپزشکی شهرستان خبر داد:

00/03/30
توقیف خودرو حامل مرغ زنده گوشتی غیر مجاز در شهرستان سرخه

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرخه

توقیف خودرو حامل مرغ زنده گوشتی غیر مجاز در شهرستان سرخه

دکتر آیدین احمدی آذر از توقیف خودرو حامل مرغ زنده گوشتی غیر مجاز در شهرستان سرخه توسط پست قرنطینه دامپزشکی شهرستان و عوامل نیروی انتظامی خبر داد:

00/03/08
معدوم سازی بیش از ۸۰ کیلوگرم  فرآورده خام  دامی غیر قابل مصرف در شهرستان سرخه

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرخه

معدوم سازی بیش از ۸۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر قابل مصرف در شهرستان سرخه

دکتر آیدین احمدی آذر از بازدید مشترک کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان سرخه وکارشناسان مرکز بهداشت، از کلیه واحدهای عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی شهرستان سرخه خبر داد:

00/03/02
بازدید مشترک از واحدهای پرورش مرغ تخم گذار شهرستان سرخه

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرخه

بازدید مشترک از واحدهای پرورش مرغ تخم گذار شهرستان سرخه

دکتر آیدین احمدی آذر از بازدید مشترک کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان سمنان و شهرستان سرخه در راستای بررسی وضعیت بهداشتی _قرنطینه ای و بسته بندی تخم مرغ در واحدهای پرورش مرغ تخم گذار شهرستان سرخه خبر داد:

00/02/28
پلمپ کشتارگاه صنعتی طیور به علت نواقص بهداشتی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرخه

پلمپ کشتارگاه صنعتی طیور به علت نواقص بهداشتی

دکتر آیدین احمدی آذر از پلمپ کشتارگاه صنعتی طیور شهرستان سرخه به علت نواقص بهداشتی و مدیریتی با کسب دستور قضایی خبر داد

00/02/21
بیانیه مدیرکل دامپزشکی استان سمنان به مناسبت روز جهانی قدس

مسئول دفتر مدیرکل و روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان سمنان

بیانیه مدیرکل دامپزشکی استان سمنان به مناسبت روز جهانی قدس

سعید خباز از صدور بیانیه مدیرکل دامپزشکی استان سمنان و اعلام همبستگی بسیجیان و کارکنان دامپزشکی استان به مناسبت روز جهانی قدس خبر داد

00/02/16
آغاز فاز اول طرح واکسیناسیون تب برفکی دام سنگین در سال 1400

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان سمنان

آغاز فاز اول طرح واکسیناسیون تب برفکی دام سنگین در سال 1400

دکتر وحید قدس از آغاز فاز اول طرح واکسیناسیون تب برفکی دام های سنگین استان سمنان در سال جاری خبر داد:

00/02/13
بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از کارخانه افرند توسکا

بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از کارخانه افرند توسکا

بازدید مشترک از مراکز عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی شهرستان سرخه

بازدید مشترک از مراکز عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی شهرستان سرخه

بازدید از بزرگترین مجتمع پرورش گوسفند اصلاح نژاد شده در استان سمنان

بازدید از بزرگترین مجتمع پرورش گوسفند اصلاح نژاد شده در استان سمنان

توقیف خودروی حامل ۳۶۰ کارتن تخم مرغ محلی در شهرستان سرخه

توقیف خودروی حامل ۳۶۰ کارتن تخم مرغ محلی در شهرستان سرخه

توقیف خودرو حامل مرغ زنده گوشتی غیر مجاز در شهرستان سرخه

توقیف خودرو حامل مرغ زنده گوشتی غیر مجاز در شهرستان سرخه

معدوم سازی بیش از ۸۰ کیلوگرم  فرآورده خام  دامی غیر قابل مصرف در شهرستان سرخه

معدوم سازی بیش از ۸۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر قابل مصرف در شهرستان سرخه

بازدید مشترک از واحدهای پرورش مرغ تخم گذار شهرستان سرخه

بازدید مشترک از واحدهای پرورش مرغ تخم گذار شهرستان سرخه

پلمپ کشتارگاه صنعتی طیور به علت نواقص بهداشتی

پلمپ کشتارگاه صنعتی طیور به علت نواقص بهداشتی

بیانیه مدیرکل دامپزشکی استان سمنان به مناسبت روز جهانی قدس

بیانیه مدیرکل دامپزشکی استان سمنان به مناسبت روز جهانی قدس

آغاز فاز اول طرح واکسیناسیون تب برفکی دام سنگین در سال 1400

آغاز فاز اول طرح واکسیناسیون تب برفکی دام سنگین در سال 1400

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی