بیشتر
بازرسی مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان سرخه

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرخه

بازرسی مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان سرخه

دکتر آیدین احمدی آذر از بازدید بازرسین اداره کل دامپزشکی استان به همراه کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان سرخه از مراکز عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی شهرستان خبر داد:

01/02/26
عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان

عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

دکتر حمید رضا حسینی طی مصاحبه با صدا و سیمای مرکز استان سمنان از عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن های دام و طیور و همچنین نظارت مستمر کارشناسان دامپزشکی بر تولید و توزیع فرآورده های خام دامی خبرداد:

01/02/22
بازدید بازرس معتمد اداره کل دامپزشکی استان از اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی در شهرستان سرخه

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرخه

بازدید بازرس معتمد اداره کل دامپزشکی استان از اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی در شهرستان سرخه

دکتر آیدین احمدی آذر از بازدید بهمراه کارشناس اداره دامپزشکی شهرستان سرخه از مراکز عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی واقع در شهرستان سرخه خبر داد:

01/01/31
تقدیر سرپرست فرمانداری سرخه از رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرخه

مسئول دفتر مدیرکل و روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان

تقدیر سرپرست فرمانداری سرخه از رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرخه

سعید خباز از تقدیر مهندس حجت الله کرمانی سرپرست فرمانداری سرخه از دکتر آیدین احمدی آذر رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرخه خبر داد:

01/01/22
توقیف محموله مشتمل بر ۷۰۰ جلد پوست گوسفندی فاقد مجوز بهداشتی قرنطینه ای در شهرستان سرخه

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرخه

توقیف محموله مشتمل بر ۷۰۰ جلد پوست گوسفندی فاقد مجوز بهداشتی قرنطینه ای در شهرستان سرخه

دکتر آیدین احمدی آذر از توقیف محموله مشتمل بر ۷۰۰ جلد پوست گوسفندی فاقد مجوز بهداشتی قرنطینه ای در شهرستان سرخه خبر داد:

01/01/20
آغاز طرح تشدید نظارت بهداشتی ایام ماه مبارک رمضان در مراکز تولید، توزیع، عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی شهرستان سرخه

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرخه

آغاز طرح تشدید نظارت بهداشتی ایام ماه مبارک رمضان در مراکز تولید، توزیع، عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی شهرستان سرخه

دکتر آیدین احمدی آذر از آغاز طرح تشدید نظارت بهداشتی ایام ماه مبارک رمضان در مراکز تولید، توزیع، عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی شهرستان سرخه خبر داد:

01/01/16
انجام رزمایش بهداشت دامپزشکی و دامپروری در مناطق محروم حومه شهرستان سرخه

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرخه

انجام رزمایش بهداشت دامپزشکی و دامپروری در مناطق محروم حومه شهرستان سرخه

دکتر آیدین احمدی آذر از انجام رزمایش بهداشت دامپزشکی و دامپروری در مناطق محروم حومه شهرستان سرخه خبر داد:

01/01/16
تقدیر از رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان

مسئول دفتر مدیرکل و روابط عمومی دامپزشکی استان سمنان

تقدیر از رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان

سعید خباز از تقدیر دکتر سامد برومندفر مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشوراز دکتر علی قندالی رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان خبر داد:

01/01/15
گشت مشترک اداره دامپزشکی شهرستان سرخه با اداره میراث فرهنگی و شبکه بهداشت شهرستان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرخه

گشت مشترک اداره دامپزشکی شهرستان سرخه با اداره میراث فرهنگی و شبکه بهداشت شهرستان

دکتر آیدین احمدی آذر از گشت مشترک اداره دامپزشکی شهرستان سرخه با اداره میراث فرهنگی و شبکه بهداشت در راستای طرح تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی ویژه نوروز ۱۴۰۱ و ماه مبارک رمضان خبر داد:

01/01/10
توقیف محموله شیر فاقد مجوز حمل بهداشتی قرنطینه ای در شهرستان سرخه

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرخه

توقیف محموله شیر فاقد مجوز حمل بهداشتی قرنطینه ای در شهرستان سرخه

دکتر آیدین احمدی آذر از توقیف محموله شیر فاقد مجوز حمل بهداشتی قرنطینه ای به وزن بیش از ۲۵۰۰۰ کیلوگرم در شهرستان سرخه خبر داد:

01/01/09
بازرسی مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان سرخه

بازرسی مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان سرخه

عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

بازدید بازرس معتمد اداره کل دامپزشکی استان از اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی در شهرستان سرخه

بازدید بازرس معتمد اداره کل دامپزشکی استان از اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی در شهرستان سرخه

تقدیر سرپرست فرمانداری سرخه از رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرخه

تقدیر سرپرست فرمانداری سرخه از رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرخه

توقیف محموله مشتمل بر ۷۰۰ جلد پوست گوسفندی فاقد مجوز بهداشتی قرنطینه ای در شهرستان سرخه

توقیف محموله مشتمل بر ۷۰۰ جلد پوست گوسفندی فاقد مجوز بهداشتی قرنطینه ای در شهرستان سرخه

آغاز طرح تشدید نظارت بهداشتی ایام ماه مبارک رمضان در مراکز تولید، توزیع، عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی شهرستان سرخه

آغاز طرح تشدید نظارت بهداشتی ایام ماه مبارک رمضان در مراکز تولید، توزیع، عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی شهرستان سرخه

انجام رزمایش بهداشت دامپزشکی و دامپروری در مناطق محروم حومه شهرستان سرخه

انجام رزمایش بهداشت دامپزشکی و دامپروری در مناطق محروم حومه شهرستان سرخه

تقدیر از رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان

تقدیر از رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان

گشت مشترک اداره دامپزشکی شهرستان سرخه با اداره میراث فرهنگی و شبکه بهداشت شهرستان

گشت مشترک اداره دامپزشکی شهرستان سرخه با اداره میراث فرهنگی و شبکه بهداشت شهرستان

توقیف محموله شیر فاقد مجوز حمل بهداشتی قرنطینه ای در شهرستان سرخه

توقیف محموله شیر فاقد مجوز حمل بهداشتی قرنطینه ای در شهرستان سرخه

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی