بیشتر
عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان

عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

دکتر حمید رضا حسینی طی مصاحبه با صدا و سیمای مرکز استان سمنان از عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن های دام و طیور و همچنین نظارت مستمر کارشناسان دامپزشکی بر تولید و توزیع فرآورده های خام دامی خبرداد:

01/02/22
تقدیر از رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان

مسئول دفتر مدیرکل و روابط عمومی دامپزشکی استان سمنان

تقدیر از رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان

سعید خباز از تقدیر دکتر سامد برومندفر مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشوراز دکتر علی قندالی رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان خبر داد:

01/01/15
تجهیز و پشتیبانی از اکیپهای طرح تشدید نظارت بهداشتی عید نوروز 1401 و ماه مبارک رمضان

معاون توسعه مدیریت و منابع دامپزشکی استان

تجهیز و پشتیبانی از اکیپهای طرح تشدید نظارت بهداشتی عید نوروز 1401 و ماه مبارک رمضان

مهندس محمد تقی حیدریان از تامین تجهیزات و پشتیبانی از اکیپهای طرح تشدید نظارت بهداشتی ویژه عید نوروز و ماه مبارک رمضان خبر داد:

00/12/17
برگزاری نشست خبری مدیرکل دامپزشکی استان با اصحاب رسانه

مسئول دفتر مدیرکل و روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان

برگزاری نشست خبری مدیرکل دامپزشکی استان با اصحاب رسانه

سعید خباز از برگزاری نشست خبری مدیرکل دامپزشکی استان سمنان با اصحاب رسانه با موضوع طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی دامپزشکی ویژه ایام نوروز و ماه مبارک رمضان خبر داد:

00/12/16
 طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی دامپزشکی ویژه ایام نوروز و ماه مبارک رمضان

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان

طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی دامپزشکی ویژه ایام نوروز و ماه مبارک رمضان

دکتر حمید رضا حسینی از طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی دامپزشکی ویژه ایام نوروز و ماه مبارک رمضان خبر داد:

00/12/16
بازدید از اداره دامپزشکی شهرستان دامغان و تکریم همکار بازنشسته

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دامغان

بازدید از اداره دامپزشکی شهرستان دامغان و تکریم همکار بازنشسته

دکتر علی اصغر جلالوند از بازدید مدیرکل دامپزشکی استان سمنان و هیات همراه از اداره دامپزشکی شهرستان دامغان و دیدار با کارکنان اداره دامپزشکی شهرستان خبر داد:

00/11/26
بازدید مدیرکل دامپزشکی استان از کشتارگاه دام و مرکز جمع آوری شیر

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دامغان

بازدید مدیرکل دامپزشکی استان از کشتارگاه دام و مرکز جمع آوری شیر

دکتر علی اصغر جلالوند از بازدید مدیرکل دامپزشکی استان از کشتارگاه دام و مرکز جمع آوری شیر شهرستان دامغان خبر داد:

00/11/02
ضبط و معدوم سازی بیش از 100 کیلوگرم گوشت تاریخ گذشته

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دامغان

ضبط و معدوم سازی بیش از 100 کیلوگرم گوشت تاریخ گذشته

دکتر علی اصغر جلالوند از ضبط و معدوم سازی گوشت تاریخ گذشته در شهرستان دامغان خبر داد:

00/11/02
طرح واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در شهرستان دامغان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دامغان

طرح واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در شهرستان دامغان

دکتر علی اصغر جلالوند از اجرای طرح واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در روستاهای شهرستان دامغان خبرداد:

00/10/25
بازدید سرزده مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان دامغان

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و موادغذایی اداره کل دامپزشکی استان

بازدید سرزده مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان دامغان

دکتر علی قندالی از بازدید سرزده مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان دامغان خبر داد:

00/06/11
عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

تقدیر از رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان

تقدیر از رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان

تجهیز و پشتیبانی از اکیپهای طرح تشدید نظارت بهداشتی عید نوروز 1401 و ماه مبارک رمضان

تجهیز و پشتیبانی از اکیپهای طرح تشدید نظارت بهداشتی عید نوروز 1401 و ماه مبارک رمضان

برگزاری نشست خبری مدیرکل دامپزشکی استان با اصحاب رسانه

برگزاری نشست خبری مدیرکل دامپزشکی استان با اصحاب رسانه

 طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی دامپزشکی ویژه ایام نوروز و ماه مبارک رمضان

طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی دامپزشکی ویژه ایام نوروز و ماه مبارک رمضان

بازدید از اداره دامپزشکی شهرستان دامغان و تکریم همکار بازنشسته

بازدید از اداره دامپزشکی شهرستان دامغان و تکریم همکار بازنشسته

بازدید مدیرکل دامپزشکی استان از کشتارگاه دام و مرکز جمع آوری شیر

بازدید مدیرکل دامپزشکی استان از کشتارگاه دام و مرکز جمع آوری شیر

ضبط و معدوم سازی بیش از 100 کیلوگرم گوشت تاریخ گذشته

ضبط و معدوم سازی بیش از 100 کیلوگرم گوشت تاریخ گذشته

طرح واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در شهرستان دامغان

طرح واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در شهرستان دامغان

بازدید سرزده مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان دامغان

بازدید سرزده مدیرکل دامپزشکی استان سمنان از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان دامغان

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی