بیشتر
پایش مستمر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آرادان

پایش مستمر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی

دکتر سید مهدی خاتمی از بازدید بازرسین اداره کل دامپزشکی استان به همراه کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان آرادان از مراکز عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی شهرستان خبر داد:

01/03/02
عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان

عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

دکتر حمید رضا حسینی طی مصاحبه با صدا و سیمای مرکز استان سمنان از عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن های دام و طیور و همچنین نظارت مستمر کارشناسان دامپزشکی بر تولید و توزیع فرآورده های خام دامی خبرداد:

01/02/22
تقدیرفرمانده سپاه ناحیه آرادان از رئیس اداره دامپزشکی شهرستان

مسئول دفتر مدیرکل و روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان

تقدیرفرمانده سپاه ناحیه آرادان از رئیس اداره دامپزشکی شهرستان

سعید خباز از تقدیر جناب سرهنگ کاظمی فرمانده سپاه ناحیه شهرستان آرادان ازدکتر خاتمی رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آرادان خبر داد:

01/02/18
نظارت سخت گیرانه دامپزشکی شهرستان آرادان بر مراکز عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آرادان

نظارت سخت گیرانه دامپزشکی شهرستان آرادان بر مراکز عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی

دکتر سید مهدی خاتمی از نظارت سخت گیرانه دامپزشکی شهرستان آرادان بر مراکز عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد:

01/02/10
بازدید و نظارت دقیق بر مراکز توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان آرادان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آرادان

بازدید و نظارت دقیق بر مراکز توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان آرادان

دکتر سید مهدی خاتمی از تشدید فعالیت اکیپ کنترل و نظارت بر بهداشت فرآورده های خام دامی اداره دامپزشکی شهرستان آرادان در ماه رمضان خبر داد:

01/01/30
بازدید سرزده مدیرکل دامپزشکی استان از اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی در شهرستان آرادان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آرادان

بازدید سرزده مدیرکل دامپزشکی استان از اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی در شهرستان آرادان

دکتر سید مهدی خاتمی از بازدید سرزده مدیرکل دامپزشکی استان از اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی در شهرستان آرادان خبر داد:

01/01/18
تقدیر از رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان

مسئول دفتر مدیرکل و روابط عمومی دامپزشکی استان سمنان

تقدیر از رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان

سعید خباز از تقدیر دکتر سامد برومندفر مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشوراز دکتر علی قندالی رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان خبر داد:

01/01/15
مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان آرادان زیر ذره بین کارشناسان نظارت دامپزشکی شهرستان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آرادان

مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان آرادان زیر ذره بین کارشناسان نظارت دامپزشکی شهرستان

دکتر سید مهدی خاتمی از تشدید فعالیت اکیپ کنترل و نظارت بر بهداشت فرآورده های خام دامی اداره دامپزشکی شهرستان آرادان خبر داد:

01/01/14
تلاش بی وفقه کارشناسان ناظر بهداشتی دامپزشکی شهرستان آرادان در اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آرادان

تلاش بی وفقه کارشناسان ناظر بهداشتی دامپزشکی شهرستان آرادان در اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی

دکتر سید مهدی خاتمی از تشدید فعالیت اکیپ کنترل و نظارت بر بهداشت فرآورده های خام دامی اداره دامپزشکی شهرستان آرادان خبر داد:

00/12/26
جلسه توجیهی ستاد شهرستانی کنترل و پیشگیری از بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان شهرستان آرادان در فرمانداری

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آرادان

جلسه توجیهی ستاد شهرستانی کنترل و پیشگیری از بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان شهرستان آرادان در فرمانداری

دکتر سید مهدی خاتمی از برگزاری جلسه توجیهی با نمایندگان معین اعضای ستاد شهرستانی کنترل و پیشگیری از بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان شهرستان آرادان در فرمانداری خبر داد:

00/12/26
پایش مستمر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی

پایش مستمر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی

عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

عدم تاثیر حذف ارز ترجیحی بر گرانی دارو و واکسن

تقدیرفرمانده سپاه ناحیه آرادان از رئیس اداره دامپزشکی شهرستان

تقدیرفرمانده سپاه ناحیه آرادان از رئیس اداره دامپزشکی شهرستان

نظارت سخت گیرانه دامپزشکی شهرستان آرادان بر مراکز عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی

نظارت سخت گیرانه دامپزشکی شهرستان آرادان بر مراکز عرضه و مصرف فرآورده های خام دامی

بازدید و نظارت دقیق بر مراکز توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان آرادان

بازدید و نظارت دقیق بر مراکز توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان آرادان

بازدید سرزده مدیرکل دامپزشکی استان از اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی در شهرستان آرادان

بازدید سرزده مدیرکل دامپزشکی استان از اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی در شهرستان آرادان

تقدیر از رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان

تقدیر از رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان سمنان

مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان آرادان زیر ذره بین کارشناسان نظارت دامپزشکی شهرستان

مراکز عرضه فرآورده های خام دامی شهرستان آرادان زیر ذره بین کارشناسان نظارت دامپزشکی شهرستان

تلاش بی وفقه کارشناسان ناظر بهداشتی دامپزشکی شهرستان آرادان در اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی

تلاش بی وفقه کارشناسان ناظر بهداشتی دامپزشکی شهرستان آرادان در اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی

جلسه توجیهی ستاد شهرستانی کنترل و پیشگیری از بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان شهرستان آرادان در فرمانداری

جلسه توجیهی ستاد شهرستانی کنترل و پیشگیری از بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان شهرستان آرادان در فرمانداری

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی