بیشتر
افتتاح اولین داروخانه دامپزشکی روستایی در داورآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان آرادان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آرادان

افتتاح اولین داروخانه دامپزشکی روستایی در داورآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان آرادان

دکتر سید مهدی خاتمی از افتتاح اولین داروخانه دامپزشکی روستایی در داورآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان آرادان با حضور مسئولین استانی خبر داد:

00/06/13
بازدید از یک واحد گاوداری صنعتی در شهرستان آرادان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آرادان

بازدید از یک واحد گاوداری صنعتی در شهرستان آرادان

دکتر سید مهدی خاتمی از بازدید دکتر حمید رضا حسینی مدیر کل دامپزشکی استان سمنان از اماکن دامی تحت پوشش در شهرستان آرادان خبر داد:

00/05/09
سمپاشی اماکن دامی روستای یاتری علیا در شهرستان آرادان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آرادان

سمپاشی اماکن دامی روستای یاتری علیا در شهرستان آرادان

دکتر سید مهدی خاتمی از سمپاشی اماکن دامی روستای یاتری علیا در شهرستان آرادان خبر داد:

00/04/28
سمپاشی اماکن دامی روستای دولت آباد شهرستان آرادان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آرادان

سمپاشی اماکن دامی روستای دولت آباد شهرستان آرادان

دکتر سید مهدی خاتمی از سمپاشی اماکن دامی روستای دولت آباد شهرستان آرادان خبر داد:

00/03/23
دیدار مدیرکل دامپزشکی استان سمنان با فرماندار شهرستان آرادان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آرادان

دیدار مدیرکل دامپزشکی استان سمنان با فرماندار شهرستان آرادان

دکتر سید مهدی خاتمی از دیدار مدیرکل دامپزشکی استان سمنان با فرماندار شهرستان آرادان پیرامون مباحث بودجه ای خبر داد :

00/03/18
سمپاشی اماکن دامی روستاهای (کهن آباد، فروان و پاده )شهرستان آرادان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آرادان

سمپاشی اماکن دامی روستاهای (کهن آباد، فروان و پاده )شهرستان آرادان

دکتر سید مهدی خاتمی از سمپاشی اماکن دامی و روستایی روستاهای شهرستان آرادان خبر داد:

00/03/08
بازدید از مناطق سیل زده روستای چهارطاق  شهرستان آرادان

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آرادان

بازدید از مناطق سیل زده روستای چهارطاق شهرستان آرادان

دکتر سید مهدی خاتمی از بازدید مناطق سیل زده روستای چهارطاق جهت سرکشی از گله هایی که در اثر سیلاب اخیر دچار حادثه شده بودند خبر داد:

00/02/28
بیانیه مدیرکل دامپزشکی استان سمنان به مناسبت روز جهانی قدس

مسئول دفتر مدیرکل و روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان سمنان

بیانیه مدیرکل دامپزشکی استان سمنان به مناسبت روز جهانی قدس

سعید خباز از صدور بیانیه مدیرکل دامپزشکی استان سمنان و اعلام همبستگی بسیجیان و کارکنان دامپزشکی استان به مناسبت روز جهانی قدس خبر داد

00/02/16
آغاز فاز اول طرح واکسیناسیون تب برفکی دام سنگین در سال 1400

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان سمنان

آغاز فاز اول طرح واکسیناسیون تب برفکی دام سنگین در سال 1400

دکتر وحید قدس از آغاز فاز اول طرح واکسیناسیون تب برفکی دام های سنگین استان سمنان در سال جاری خبر داد:

00/02/13
ایجاد یکهزار و ۲۰۰ فرصت شغلی در حوزه تولید دارو و مکمل دام و طیور

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان

ایجاد یکهزار و ۲۰۰ فرصت شغلی در حوزه تولید دارو و مکمل دام و طیور

دکتر حمید رضا حسینی از ایجاد یکهزار و ۲۰۰ فرصت شغلی در حوزه تولید دارو و مکمل دام و طیور در استان سمنان خبر داد:

00/02/13
افتتاح اولین داروخانه دامپزشکی روستایی در داورآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان آرادان

افتتاح اولین داروخانه دامپزشکی روستایی در داورآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان آرادان

بازدید از یک واحد گاوداری صنعتی در شهرستان آرادان

بازدید از یک واحد گاوداری صنعتی در شهرستان آرادان

سمپاشی اماکن دامی روستای یاتری علیا در شهرستان آرادان

سمپاشی اماکن دامی روستای یاتری علیا در شهرستان آرادان

سمپاشی اماکن دامی روستای دولت آباد شهرستان آرادان

سمپاشی اماکن دامی روستای دولت آباد شهرستان آرادان

دیدار مدیرکل دامپزشکی استان سمنان با فرماندار شهرستان آرادان

دیدار مدیرکل دامپزشکی استان سمنان با فرماندار شهرستان آرادان

سمپاشی اماکن دامی روستاهای (کهن آباد، فروان و پاده )شهرستان آرادان

سمپاشی اماکن دامی روستاهای (کهن آباد، فروان و پاده )شهرستان آرادان

بازدید از مناطق سیل زده روستای چهارطاق  شهرستان آرادان

بازدید از مناطق سیل زده روستای چهارطاق شهرستان آرادان

بیانیه مدیرکل دامپزشکی استان سمنان به مناسبت روز جهانی قدس

بیانیه مدیرکل دامپزشکی استان سمنان به مناسبت روز جهانی قدس

آغاز فاز اول طرح واکسیناسیون تب برفکی دام سنگین در سال 1400

آغاز فاز اول طرح واکسیناسیون تب برفکی دام سنگین در سال 1400

ایجاد یکهزار و ۲۰۰ فرصت شغلی در حوزه تولید دارو و مکمل دام و طیور

ایجاد یکهزار و ۲۰۰ فرصت شغلی در حوزه تولید دارو و مکمل دام و طیور

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی