دکتر حسن هاشم زاده

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی

تلفن تماس: 33447625  داخلی 224

 

همکاران

دکتر نورورزی (شماره داخلی 224)

 

 

شرح وظایف اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی

 

۱- اجرای دستورالعمل ها و برنامه های اجرایی بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

۲- بررسی و مراقبت و مبارزه با انواع بیماریهای استراتژیک و غیر استراتژیک بیماری های مشترک بین انسان و دام (ویروسی - باکتریائی انگلی ...) منطبق با دستورالعملهای قانونمند اجرایی و راهکارهای مناسب و منطبق با شرایط استانی

٣- تامین واکسن های استراتژیک و بهادار دامی

۴- سیاست گذاری و هدایت و نظارت در طرح های خرید خدمات

۵- ارتباط مستمر با عوامل اطلاع رسانی بیماریهای اخطارکردنی نظیر - درمانگاه - کشتارگاه ، اکیپ های صحرائی و ..

۶- ارائه راهکارهای مناسب برای باز آموزی پرسنل فنی اداره مبارزه با بیماریهای دامی و مشارکت در امر آموزش آنها

۷- ارائه آموزشهای بهداشتی به عوامل تولید کننده و پرورش دهنده به منظور ارتقاء بهداشتی عمومی

۸- ارائه مشاوره های فنی تخصصی به همکاران بخش دولتی و خصوصی

۹- پیگیری و بررسی و بازدید از کانون های بیماری گزارش شده با هماهنگی شهرستان

۱۰- اخذ نمونه های لازم تهیه و ارسال نمونه مرضی و توصیه های فنی -بهداشتی- درمانی در موارد کانون بیماری یا بازدید و بررسی از کانون بیماری به منظور پایش و مراقبت بیماری های استراتژیک

۱۱- ثبت کلیه خدمات در سامانه GIS و سامانه بهداشت و سابقه عملیاتی دامی و تایید سوابق دامدار در ارائه گواهی واکسیناسیون و گواهی سلامت دام

۱۲- پیگیری مطالبات پرداخت غرامت به دامداران در موارد بیماری های خاص مانند سل و بروسلوز - هاری-مشمشه

۱۳ انجام سایر امور محوله

 

لیست اخبار صفحه :1
    لینک کوتاه