لیست اخبار صفحه :0
عملیات امحاء لاشه دام ها تلف شده
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان میامی

عملیات امحاء لاشه دام ها تلف شده

دکتر غلامرضا همتیان از امحاء لاشه دام ها پس از سیل اخیر سرحدات شهرستان میامی خبر داد:

برگزاری اولین جلسه کمیته هماهنگی اجرای ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی استان سمنان
معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان سمنان

برگزاری اولین جلسه کمیته هماهنگی اجرای ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی استان سمنان

دکتر وحید قدس برگزاری اولین جلسه کمیته هماهنگی اجرای ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی استان سمنان در سال 1400 خبر داد

لینک کوتاه