چاپ
ارسال به دوست

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان

نخستین جلسه کارگروه مبارزه و پیشگیری از قاچاق دام استان سمنان در سال 1399 برگزار گردید

نخستین جلسه کارگروه مبارزه و پیشگیری از قاچاق دام استان در سال 1399 با دستور کار بررسی فعالیت های این کارگروه در سال 98 آغاز گردید که در سال گذشته 34 مصوبه این کارگروه به تصویب و نتیجه رسانده است و برنامه ریزی و هدف گذاری در سال 99 با حضور کلیه اعضا برگزار شد.

دکتر حمیدرضا حسینی مدیرکل دامپزشکی استان سمنان در همین رابطه اعلام داشت : نخستین جلسه کارگروه مبارزه و پیشگیری از قاچاق دام استان در سال 1399 با دستور کار بررسی فعالیت های این کارگروه در سال 98 آغاز گردید  که در سال گذشته 34 مصوبه این کارگروه به تصویب و نتیجه رسانده است و برنامه ریزی و هدف گذاری در سال 99 با حضور کلیه اعضا برگزار شد.

دکتر حسینی افزود در سال 98 بر اساس دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده مصوب هیئت محترم وزیران هویت گذاری دام توسط دستگاههای تحت نظر سازمان جهادکشاورزی انجام و در حال اجرا بوده و همچنین با متخلفین و قاچاقچیان در سطح استان برخوردهای قانونی صورت می پذیرد.

این مقام مسئول افزود: دامداران و بهره بردارن محترم ضمن مطالعه مفاد دستور العمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده نسبت به هویت گذاری دام های خود از طریق مراجع ذیصلاح اقدام نمایند و از خدمات مربوط به هویت گذاری دام های خود بهره مند گردند.


  • فایل پیوست :
  • کد خبر: ٢٥٥٠١٩/
  • ١٠:٣١ - 1399/06/03/
  • تعداد بازدید: 42
کلید واژه ها

خروج