مدیرکل

 

حراست

 

نماینده ولی فقیه

 

معاون سلامت

قرنطینه و امنیت زیستی

نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

بهداشت و مدیریت بیماری های دام

بهداشت و مدیریت بیماری های طیور و آبزیان

تشخیص و درمان

 

امور حقوقی و ارزیابی عملکرد

 

ادارات شهرستان

سمنان

شاهرود

گرمسار

دامغان

مهدیشهر

سرخه

میامی

آرادان

 

روابط عمومی

 

بازرس معتمد

 

معاونت توسعه و مدیریت منابع

امور اداره رفاه و پشتیبانی

فناوری اطلاعات و تحول اداری

امور مالی

برنامه و بودجه

 

پدافند غیر عامل