نام اداره

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

نمابر

آدرس

تلفنخانه

33447625

207

-

سمنان، میدان مطهری، اداره کل دامپزشکی سمنان

دفتر مدیرکل

33432282

201

33447626

سمنان، میدان مطهری، اداره کل دامپزشکی سمنان

اداره روابط عمومی

1512

203

-

سمنان، میدان مطهری، اداره کل دامپزشکی سمنان

معاونت سلامت

33447624

205

-

سمنان، میدان مطهری، اداره کل دامپزشکی سمنان

معاونت توسعه و مدیریت منابع

33447874

206

-

سمنان، میدان مطهری، اداره کل دامپزشکی سمنان

اداره بهداشت و مديريت بيماري‌هاي دامي

-

224

-

سمنان، میدان مطهری، اداره کل دامپزشکی سمنان

اداره بهداشت و مديريت بيماري‌هاي طيور، زنبورعسل و كرم ابريشم

-

216

-

سمنان، میدان مطهری، اداره کل دامپزشکی سمنان

اداره نظارت بر بهداشت عمومی

-

220

-

سمنان، میدان مطهری، اداره کل دامپزشکی سمنان

اداره قرنطينه و امنيت زيستي

-

222

-

سمنان، میدان مطهری، اداره کل دامپزشکی سمنان

اداره دارو و درمان

-

229

-

سمنان، میدان مطهری، اداره کل دامپزشکی سمنان

آزمایشگاه‌

33360374

-

33339975

سمنان، روبروی پارک 8 شهریور، اداره دامپزشکی شهرستان سمنان

اداره امور اداري، رفاه و پشتيباني

33458626

228

-

سمنان، میدان مطهری، اداره کل دامپزشکی سمنان

امور مالی

33449084

230

-

سمنان، میدان مطهری، اداره کل دامپزشکی سمنان

اداره برنامه، بودجه و مطالعات اقتصادی

-

221

-

سمنان، میدان مطهری، اداره کل دامپزشکی سمنان

اداره فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

-

218

-

سمنان، میدان مطهری، اداره کل دامپزشکی سمنان

حوزه نمايندگي ولايت فقيه

-

212

-

سمنان، میدان مطهری، اداره کل دامپزشکی سمنان

اداره حراست

33443061

209

33443061

سمنان، میدان مطهری، اداره کل دامپزشکی سمنان