چشم انداز سازمان دامپزشکی کشور در برنامه ششم توسعه 

مراحل برنامه ریزی


1- تحليل و شناخت ماموريت، اهداف و استراتژي هاي جاري سازمان         

2- بررسی محیطی

1-2- تحليل و شناخت محيط خارجي

2-2- تحليل و شناخت محيط داخلي           

3- تدوين استراتژي ها        

4- اجراي استراتژي ها        

5- ارزشيابي نتايج   

3- تدوين استراتژي ها


1- تبیین ماموريت، چشم انداز، ارزش ها، تعین اهداف کلان، کلی، کمی، اتخاذ راهبرد ها

1-1-  ماموريت های سازمان دامپزشکی کشور

1-1-1- بررسي‌ بيماريهاي‌ دامي‌، شناسايي‌ مناطق‌ و منابع‌ آلوده‌ و راه‌ سرايت‌ و طرز انتشار بيماريها

2-1-1- تامين‌ بهداشت‌ دام‌ كشور از طريق‌ پيش‌گيري‌ و مبارزه‌ با بيماريها همه‌گير و قرنطينه‌اي‌ دام‌

3-1-1- همكاري‌ با وزارت‌ بهداشت‌ در امر مبارزه‌ با بيماريهاي‌ مشترك‌ انسان‌ و دام‌

4-1-1- تاسيس‌ پستهاي‌ قرنطينه‌ در نوار مرزي‌ و داخل‌ كشور به‌ منظور جلوگيري‌ از سرايت‌ بيماريهاي‌ دامي‌، همچنين‌ كنترل‌ بهداشتي‌ و ورود و خروج‌ دام‌ و فرآورده‌هاي‌ خام‌ دامي‌ و نظارت‌ در نقل‌ و انتقال‌ آن‌ها و صدور گواهي‌ بهداشتي‌ دام‌ و فرآورده‌هاي‌ خام‌ دامي‌ كه‌ به‌ خارج‌ صادر مي‌شود

5-1-1- نظارت‌ بهداشتي‌ چراگاهها، مراتع‌، آبشخورها، محل‌ نگهداري‌ دام‌ و ساير تاسيسات‌ مربوط‌ به‌ پرورش‌ دام‌، همچنين‌ نظارت‌ بر كارخانه‌هاي‌ توليد خوراك‌ دام‌ از لحاظ‌ بهداشتي‌

6-1-1- نظارت‌ بهداشتي‌ كشتارگاهها و بازرسي‌ و معاينه‌ بهداشتي‌ گوشت‌ در كشتارگاههاي‌ كشور، نظارت‌ بهداشتي‌كارخانه‌هاي‌ توليد و تهيه‌ فرآورده‌هاي‌ خام‌ دامي

7-1-1- اظهارنظر و نظارت‌ در مورد ساخت‌ ، ورود و صدور فروش‌ انواع‌ داروي‌ سرم‌، واكسن‌ و مواد بيولوژيكي‌ مخصوص‌ دام و صدور پروانه براي اشتغال‌ به‌ كار تهيه‌ و تركيب‌ و فروش‌ داروهاي‌ ساده‌، مركب‌، واكسنها، سرمها، مواد بيولوژيكي‌ ، مواد ضدعفوني‌، سموم‌ و مواد ديگري‌ كه‌ به‌ اشكال‌ مختلف‌ مورد مصرف‌ دامپزشكي‌ قرار مي‌گيرد

8-1-1- مشاركت‌ در كنفرانس‌هاي‌ بين‌المللي‌ دامپزشكي‌ و اعزام‌ نماينده‌ به‌ اين‌ كنفرانسها در حدود اعتبارات‌ مصوب‌ و پس‌ از تاييد وزير كشاورزي‌ ، همچنين‌ مبادله‌ اطلاعات‌ علمي‌ با مراكز و مراجع‌ علمي‌ دامپزشكي‌

9-1-1- تاسيس‌ و توسعه‌ شبكه‌هاي‌ دامپزشكي‌، همچنين‌ تربيت‌ كادر فني‌ در مناطق‌ و مراكز دامداري‌ كشور و صدور پروانه تاسيس‌ بيمارستان‌ها و درمانگاههاي‌ دامپزشكي‌، همچنين‌ اشتغال‌ به‌ مايه‌كوبي‌ و درمان‌ دام و سياست گذاري و مديريت تامين وسائل‌ و لوازم‌ فني‌، داروها، واكسنها، سرمها، مواد بيولوژيكي‌، سموم‌ و مواد ضدعفوني‌ مربوط‌ به‌ مبارزه‌ با بيماريهاي‌ دامي‌

10-1-1- حذف دام‌ بيمار يا مظنون‌ به‌ ابتلاء بيماري‌ يا ناقل‌ عامل‌ بيماري‌ و پرداخت غرامت به صاحب آن

  2-1- چشم انداز سازمان دامپزشکی کشور

1-2-1- پيشرو در كنترل و ریشه کنی بيماريهاي استراتژيك دامي در منطقه

2-2-1- توانمند در نظام سلامت كشور با كنترل و ریشه کنی بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوان و نظام مراقبت ایمنی توليدات دامي و آبزی پروری

3-2-1- پويايي نظام مراقبت بیماری های واگيردار آندمیک، اگزوتیک، نوپدید، بازپدید و مخاطرات و تهدیدات بیوتروریسم

4-2-1- رقابت پذير ی خدمات دامپزشکی با تكيه بر استاندارد هاي جهاني و به کمک دانش و فناوری های نوین و مشاركت حداكثري بخش خصوصي و تعاوني

5-2-1- دسترسي عادلانه اقشار مختلف مردم بویژه در مناطق عشایری و محروم به خدمات دامپزشكي

6-2-1- داراي تعامل سازنده و مؤثر با مجامع جهاني دامپزشكي  

3-1-  ارزش های سازمان دامپزشکی کشور

1-3-1- بهره مندي از نيروهاي توانمند، متخصص، نوآور و كارآفرين

2-3-1- حمایت از پژوهش هاي کاربردی و به كار گيري نتایج آن در سطوح ملی و استانی

3-3-1- حفظ و صيانت از سرمايه‌هاي دامي كشور

4-3-1- احترام به حقوق و كرامت ذينفعان و ارائه خدمت صادقانه، رضايت مندي و پاسخگويي دقيق و به موقع به آنان

5-3-1- اعتقاد به مشاركت پذيري و انضباط در انجام وظايف و پرهيز از اسراف و تبذير در امكانات و منابع

6-3-1- حفظ و صيانت از بهداشت، رفاه و حقوق حيوانات

 4-1-  اهداف بلند مدت سازمان دامپزشکی کشور (اهداف کلان برنامه استراتژیک، نتایج خاصی که سازمان می کوشد در تأمین مأموریت خود با همکاری سازمان ها و دستگاه های مرتبط  بدست آورد )

 1-4-1-  امنیت غذایی

2-4-1-  سلامت جامعه (  بهداشت عمومی/ سلامت غذایی)

 3-4-1-  استاندارد های بهداشتی تولیدات دامی در تجارت

5-1-  اهداف میان مدت سازمان دامپزشکی کشور (اهداف کلی برنامه جامع (توسعه)، نتایج خاصی که سازمان می کوشد در تأمین مأموریت خود بدست آورد)  

1-5-1- ارتقاء بهداشت و سلامت دام

2-5-1- ارتقاء بهداشت و تضمين كيفيت فراورده های خام دامی، خوراک دام، دارو و فراورده هاي بيولوژيك

3-5-1- ارتقاء كيفيت و بهداشت واحدهای تولیدی، توزیعی، عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشکی

4-5-1- دسترسی كمي و كيفي  به بسته خدمات دامپزشکی

راهبردهای هدف 1: ارتقاء بهداشت و سلامت دام

1-1-5-1-  ارتقاء شاخص های کنترل بیماری های قابل انتقال بین حیوان و انسان        

2-1-5-1-  ارتقاء شاخص های کنترل بیماری های دام، طیور و آبزیان   

3-1-5-1-  ارتقاء ساختار بهداشتی واحدهاي پرورش دام، طيور، آبزيان و صنايع مرتبط   

4-1-5-1-  توسعه بیمه دام   

5-1-5-1-  ارتقاء شاخص های رفاه دام

راهبردهای هدف 2: ارتقاء بهداشت و تضمين كيفيت فراورده های خام دامی، خوراک دام، دارو و فراورده هاي بيولوژيك

1-2-5-1-  ارتقاء شاخص های سلامت و بهداشت فراورده های خام دامی و خوراک دام، دارو و فراورده هاي بيولوژيك

2-2-5-1-  ارتقاء مطالعات کاربردی برای ارزیابی مخاطرات فراورده های خام دامی و خوراک دام، دارو و فراورده هاي بيولوژيك

3-2-5-1-  توسعه آزمایشگاه های کنترل کیفی فراورده های خام دامی و خوراک دام، دارو و فراورده هاي بيولوژيك

4-2-5-1-  به روز رسانی، اصلاح و رفع خلاء هاي قوانین و مقررات

5-2-5-1-  ارتقاء بهداشت ناوگان حمل و نقل

راهبردهای هدف 3: ارتقاء كيفيت و بهداشت واحدهای تولیدی، توزیعی، عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشکی

1-3-5-1-  استقرار سامانه های GMP, HACCP  و .... در واحدهای تولیدی، توزیعی، عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشکی

2-3-5-1-  توسعه رقابت پذیری تولیدات برای صادرات

3-3-5-1-  رتبه بندی واحدهای تولیدی، توزیعی، عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشکی

4-3-5-1-  به روز رسانی، اصلاح و رفع خلاء هاي قوانین و مقررات

5-3-5-1-  ارتقاء شاخص های امنیت زیستی

راهبردهای هدف 4: دسترسی كمي و كيفي  به بسته خدمات دامپزشکی

1-4-5-1-  توسعه متوازن و توانمندسازی بخش دولتی و غیر دولتی دامپزشکی

2-4-5-1-  ارتقاء دانش و مهارت های ذینفعان

3-4-5-1-  توسعه خدمات دامپزشکی در مناطق روستایی/ عشایری

4-4-5-1-  مشاركت ذينفعان در سياستگذاري، برنامه ريزي و ارائه خدمات دامپزشكي

5-4-5-1-  اصلاح ساختارهای دامپزشکی متناسب با شرایط و الزامات روز

6-4-5-1-  توسعه ارتباطات و ارائه خدمات به ذینفعان با استفاده از فناوری های نوین هوشمند و مدیریت دانش اطلاعات

7-4-5-1-  بسترسازی مناسب برای استفاده از فرصت های بين المللي و منطقه اي و سازمانهاي تخصصي

6-1-  اهداف کوتاه مدت (اهداف کمی برنامه سالانه، اهداف عملياتی (فعّاليّت‏هاي) لازم جهت نيل ‏به اهداف برنامه جامع و بودجه ریزی سالانه)  

1-6-1- کاهش بروز بیماری های مشترک از 20 در صد کانون در سال پایه به 15 درصد کانون در پایان برنامه

2-6-1- کاهش تلفات در گله های مرغ گوشتی از 3.489 در صد در سال پایه به 2.558 درصد در پایان برنامه/ کاهش بروز بیماری ها در گله های صنعتی طیور از 6247  کانون در سال پایه به 3279 کانون در پایان برنامه"

3-6-1- کاهش بروز بیماری در مزارع پرورشی آبزیان از 965 کانون در سال پایه به 707 کانون در پایان برنامه/ کاهش تلفات در مزارع پرورشی آبزیان از 13.89 در صد در سال پایه به 10.182 درصد در پایان برنامه"

4-6-1- کاهش بروز بیماری در کلنی های زنبور عسل از 20.380 در صد کانون در سال پایه به 17.934 درصد کانون در پایان برنامه

5-6-1- کاهش بروز بیماری های واگیر دام در واحدهای اپیدمیولوژیک از 14.060 در صد کانون در سال پایه به 10.556 درصد کانون در پایان برنامه

6-6-1- افزایش موارد و سطح پوشش بیمه های اجباری برای بیماری های مشترک و اخطار کردنی (استراتژیک) 80% تا پایان برنامه

7-6-1-  افزایش سطح پایش و کنترل سموم (کلره، فسفره) و فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، جیوه، آرسنیک) در فراورده های دامی (دام، طیور، آبزیان) و خوراک دام در حد مجاز تا پایان برنامه/ افزایش سطح پایش و کنترل باقیمانده های دارویی (آنتی بیوتیک ها، هورمون ها) در فراورده های دامی (دام، طیور، آبزیان) و خوراک دام در حد مجاز تا پایان برنامه/ افزایش سطح پایش و کنترل آفلاتوکسین ها در فراورده های دامی (دام، طیور، آبزیان) و خوراک دام در حد مجاز تا پایان برنامه"

8-6-1- افزایش ارزیابی مخاطرات فراورده های دامی، خوراک دام، دارو و فراورده هاي بيولوژيك از تعداد 50 مورد ارزیابی تا 200 مورد ارزیابی در پایان برنامه

9-6-1- ایجاد آزمایشگاه های مرجع منطقه ای کنترل کیفی فراورده های دامی، خوراک دام، دارو و فراورده هاي بيولوژيك در پنج منطقه  تا پایان برنامه/توسعه كمي و كيفي آزمون های تشخيصی و كنترل كيفي دامپزشكي 25 درصد نسبت به سال پایه تا پایان برنامه/ اعتبار بخشی آزمون های کنترل کیفی فراورده های دامی، خوراک دام، دارو و فراورده هاي بيولوژيك از تعداد 25 درصد در سال پایه به 100 درصد در پایان برنامه

10-6-1- افزايش تعداد ناوگان اختصاصي و بهداشتي حمل و نقل از تعداد 33600  به 43675 تا پايان برنامه

11-6-1- افزايش تعداد واحدهاي داراي گواهي هاي استقرار سامانه هاي GMP, HACCP  و ....  از 326 واحد به 618 واحد تا پايان برنامه

12-6-1- صدور مجوز IR و EC   از تعداد 157 مجوز در سال پایه به 634 مجوز در پایان برنامه

13-6-1- افزايش تعداد واحدهاي داراي رتبه A از تعداد 395 واحد در سال پایه به 1203 واحد در پایان برنامه

14-6-1- افزایش میزان دامداران دارای گواهی بهداشتی آموزشی از  500000 نفر ساعت در سال پایه به 650000  نفر ساعت  در پایان برنامه/ افزایش میزان شاغلین دارای گواهی آموزش های بهداشتی صنایع مرتبط از 1079 نفر در سال پایه به 1760 نفر در پایان برنامه

15-6-1- افزایش تعداد شاغلین بخش غیر دولتی دامپزشکی در شهرستان ها و مناطق کمتر توسعه یافته با جمعیت 100000 واحد دامی از تعداد 10100 نفر در سال پایه به 12000 نفر در پایان برنامه/ افزایش درمانگاه های دامپزشکی ویژه مناطق روستایی و عشایری  از تعداد 0 واحد در سال پایه به 500 واحد در پایان برنامه

16-6-1- استفاده از فناوری های نوین هوشمند از 29.6 در صد در سال پایه به 100 درصد در پایان برنامه/ افزایش تعداد کاربران سامانه های الکترونیکی سازمان از تعداد 10 سامانه در سال پایه به 16 سامانه در پایان برنامه

 

سیاست های اجرایی برنامه

1- اقدامات كنتر لي و ريشه كني در خصوص بيماري هاي اگزوتيك و اجراي سيستم پايش مستمر و امنيت زيستي (Bio security) شامل بازديد كارشناسي/ نمونه برداري/ نظارتي/ بررسي اپيدميولوژيك/ بازرسي/ تعين تطبيق يا عدم تطبيق اقدامات قرنطينه اي/ بيوسكيوريتي/  و ...

2- توسعه نظام مراقبت فعال و غیر فعال بیماری های دام، طیور و آبزیان

3-  استقرار سيستم زنجيره سرد حمل/ نگهداري/ توزيع

4-  اقدامات لازم در خصوص تعین ميزان تاثير واكسن، مواد بيولوژيك، دارو و سموم

5-  بررسي ميزان بروز، شيوع و تلفات اقتصادي ناشي از بيماري هاي استراتژیک در سطح كشور و چگونگي انتقال بيماري ها

6-  بررسي راه هاي انتشار و انتقال بيماري ها و مشخص نمودن عوامل ذي مدخل در اكولوژي هاي مختلف

7-  تدوين دستورالعمل فوریت های خدمات دامپزشکی در حوادث غیر مترقبه (اپیدمی ها، بلایا، اتفاقات انسان ساخت و ...)

7-  هماهنگی با ارگان های ذیربط جهت کسب پشتیبانی های لازم

9-  پاکسازی و ضدعفونی کانون های آلوده

10- اقدامات قرنطینه ای و امنیت زیستی در کانون طغیان و ...

 11-  استقرار سیستم هشدار به موقع Early alarm system و تشخیص سریع Early detection system

12-  برنامه ريزي، هماهنگي و اجراء بمنظور آموزش و اطلاع رساني در امر بهداشت عمومي به بهره وران

13-  اجراء برنامه هاي پيشگيري و مبارزه بر عليه بيماري هاي مشترك بين انسان و حيوان

14-  بررسي اپيدميولوژيكي وضعيت بيماري هاي مشترك بين انسان و حيوان و شناسايي جغرافيايي كانون هاي آلوده و تعيين ميزان درصد آلودگي در كشور

15-  اجراء برنامه هاي پيشگيري و مبارزه بر عليه بيماري هاي باكتريايي، ويروسي، انگلي و قارچي دام ، طيور و آبزيان

16-  اجراء برنامه هاي لازم به منظور جلوگيري از سرايت بيماري هاي واگير غير بومي (اگزوتيك) به داخل كشور

17-  اجراء برنامه هاي ساليانه اقدامات بهداشتي و قرنطينه اي با توجه به بيماري هاي شايع

18-  استقرار سيستم مراقبت فعال و غيرفعال در خصوص بيماري هاي اندميک

19-  بررسي ميزان بروز، شيوع و تلفات اقتصادي ناشي از بيماري هاي دامي و چگونگي انتقال بيماري ها

20-  بررسي وضعيت چراگاه ها، آبشخورها، محل نگهداري، مراكز تجمع، ميادين دام، كشتارگاه ها و ساير تاسيسات مربوط به دام از نظر عوامل مولد بيماري

21-  اجراء دستورالعمل هاي فني و اجرايي بهداشتي قرنطينه اي و امنيت زيستي در چراگاهها ، مراتع ، آبشخورها ، محل هاي نگهداري دام و ساير تاسيسات مربوط به پرورش دام وابلاغ آنها

22- سياست گذاري، برنامه ريزي ، نظارت و اعمال ضوابط بهداشتي و قرنطينه اي و امنيت  زيستي براي ورود و خروج و نقل و انتقال دام و فرآورده هاي دامي( ملي و بين المللي) و صدور مجوزهاي بهداشتي مرتبط

23- اجراي برنامه هاي كنترل و نظارت بهداشتي اماكن دامي، صنايع وابسته دام، مراكز تهيه، عمل آوري و بسته بندي فراورده هاي خوراكي و غير خوراكي دامي، مراكز توزيع و عرضه فراورده هاي خام دامي

24- بررسي هاي لازم در خصوص بقاياي آنتي بيوتيكي و مواد شيميايي و هورمون ها در شير و گوشت و ساير فراورده هاي دامي

25-  اجراء برنامه هاي كنترل امور مربوط به تبديل لاشه ها و اندام هاي ضبطي و نيز تبديل ضايعات دامي به منظور استفاده مصارف خوراك دام و صنعت و كود و ... با رعايت اصول بهداشتي

26- اجراء دستورالعمل ها و ضوابط بهداشتي جهت صادرات و واردات دام زنده و فراورده هاي خام دامي

27- برنامه ريزي و نظارت بر برنامه ها ، طرحها و پروژه هاي بهداشتي، قرنطينه اي و امنيت زيستي دام و فرآورده هاي دامي

28- اجراء دستورالعمل هاي فني و اجرايي بهداشتي و قرنطينه اي و امنيت زيستي در كارخانه هاي توليد خوراك دام

29- اجراء دستورالعمل هاي فني و اجرايي برنامه هاي ملي كنترل باقيمانده هاي ( دارو ، هورمون ها ، سموم و آفت كش ها ، فلزات سنگين ، متابوليت هاي قارچي، راديونوكليندها، و ..... ) در فرآورده هاي دامي

30-  اجراء دستورالعمل هاي فني و اجرايي برنامه هاي ملي كنترل باقيمانده هاي ( دارو ، هورمون ها ، سموم و آفت كش ها ، فلزات سنگين ، متابوليت هاي قارچي، راديونوكليندها، و ..... ) در فرآورده هاي دامي

31- اجراء دستورالعمل هاي فني و اجرايي و نظارت براعمال ضوابط بهداشتي و قرنطينه اي و امنيت زيستي در كشتارگاهها و كارخانه هاي توليد و فرآوري محصولات دامي

32- مطالعه، سياستگذاري، برنامه ريزي و پيگيري توسعه كمي و كيفي شبكه هاي مختلف آزمايشگاهي تشخيص و كنترل كيفي دامپزشكي

33- همكاري و مشاركت با مراجع بين المللي نظير  WHO.OIE.FAO  و ... در چارچوب سياست هاي سازمان دامپزشكي‌كشوردراجراي‌برنامه هاي مراقبت ومبارزه بابيماريهاي دامي درسطوح ملي،منطقه اي وبين‌المللي

34-  اجراء برنامه هاي كنترل توزيع مواد بيولوژيكي و دارويي

35-  اجراء برنامه هاي استراتژيك توليد، ورود، صدور و توزيع انواع دارو، سرم، ضدعفوني كننده ها، سموم و مواد بيولوژيك و مواد اوليه آنها كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي ميباشد

36-  اجراء دستورالعمل ها، ضوابط و استانداردهاي توليد، واردات و توزيع وسايل و لوازم فني، دارو ها، واكسن ها، سرمها، مواد بيولوژيك، سموم و مواد ضدعفوني كننده مورد مصرف دامپزشكي

37-  توسعه بخش درمان ، تشخيص وكنترل كيفي دارو ، واكسن و مواد بيولوژيكي

38-  توسعه پوشش بهداشتي دام  در برابر بيماريهاي دام، طیور، آبزیان

39- مطالعه، سياست گذاري، برنامه ريزي و تدوین ضوابط و مقررات رفاه دام در کشتارگاه ها، اماکن دامی و سیستم حمل و نقل دام

40-  مطالعه، ايجاد بانك اطلاعاتي، تجزيه و تحليل داده ها و ارائه گزارش درارتباط با اصول ارزيابي‌خطر، اثربخشي و كيفيت فراورده هاي خام دامي و خوراک دام، دارو و فراورده هاي بيولوژيك، منابع ژنتيكي دام و موجودات تراريخته براساس آخرين يافته هاي مراکز معتبر علمی پژوهشی در جهان

41- مطالعه كتابخانه اي و ميداني، انجام ارزيابي‌خطر و ارائه گزارش در خصوص فراورده هاي خام دامي و خوراک دام، دارو و فراورده هاي بيولوژيك، منابع ژنتيكي دام و موجودات تراريخته در تمامي مراحل توليد ، بسته بندي، نگهداري ، توزيع و عرضه

42-  مرجع ذيصلاح براي تهيه مواد مرجع (Reference Material) ، تهيه استاندارد ملي در زمينه سوش هاي ميكروبي ، كنترل مثبت و منفي ، آنتي ژن ، آنتي بادي و همچنين استانداردهاي داروئي و فرآورده هاي بيولوژيك براي استفاده در مركز و ساير آزمايشگاههاي دامپزشكي

43-  مطالعه، سياستگذاري ، برنامه ريزي و پيگيري برنامه ملي اعتبار بخشي آزمايشگاه هاي بخش دولتي و غير دولتي دامپزشكي 

44- مطالعه ،نظارت، سياستگذاري، ارزيابي، اظهار نظر، مميزي، تدوين ضوابط و دستورالعمل، تعيين و اعلام استراتژي توليد، واردات، صادرات، نگهداري، توزيع، پخش، فروش، رها سازي و ثبت انواع موجودات ژنتيكي زنده تغيير شكل يافته حاصل از فناوري زيستي جديد و حفاظت از ذخائر ژنتيكي و بانك ژن و نظاير آن كه به نحوي از انحاء مورد مصرف دامپزشكي مي باشد

45- سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت و استقرار  سامانه های GMP, HACCP در واحدهای تولیدی، توزیعی، عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشکی

46- سياستگذاري ، برنامه ريزي و پيگيري تامين و توسعه كمي وكيفي شاغلین بخش غیر دولتی دامپزشکی در شهرستان ها و مناطق کمتر توسعه یافته

47-  برنامه ريزي براي توسعه همکاری و مشارکت با تشکل های تولیدی، صنفی، مردم نهاد، بخش خصوصی و تعاونی ها

سياستگذاري و برنامه ريزي به منظور تجهيز، پشتيباني و استفاده بهينه از سخت افزار و نرم افزار مورد نياز

الزامات برنامه (حقوقی، ساختاری، فرایندی)       

            

1- اصلاح و رفع خلاء هاي قانوني مرتبط با تاكيد بر حمايت از حقوق مصرف كننده بر اساس مسئوليت محض توليد كننده        

2- تصویب قانون الزام به رعایت مقررات و اصول بهینه  تولید، نگهداری، توزیع، عرضه و خدمات بهداشتی

3- افزایش نسبت نیروهای متخصص شاغل در سازمان به کل نیروهای شاغل افزایش تعداد نیروهای شاغل در سازمان

افزایش سرانه آموزش های شغلی و مهارتی کارکنان سازمان

افزایش سرانه آموزش های شغلی و مهارت های حرف دامپزشکی غیر دولتی"  

4- افزایش میزان مشارکت و مسئولیت پذیری تشکل های تولیدی و خدماتی مرتبط با دامپزشکی در سیاستگذاری، برنامه ریزی و ارائه خدمات     

5- ایجاد و توسعه ساختارهای مدیریت دامپزشکی در تشکل های تولیدی و خدماتی مرتبط با دامپزشکی 

6- افزایش میزان سرمایه گذاری خارجی در طرح های خدماتی و تولیدی مرتبط با دامپزشکی

افزایش میزان اعزام نیروهای کار حرف دامپزشکی به خارج از کشور

افزایش تعداد مراکز تولیدی مرتبط با دامپزشکی دارای گواهی بهداشتی (IR وEC) منطبق بر ضوابط و مقررات بین المللی در تجارت یا صادرات "  

7-  افزایش سطح رفاه در کشتارگاه های دام و طیور

افزایش سطح رفاه در جایگاه های دام

 افزایش سطح رفاه در سیستم حمل و نقل دام "      

8- افزایش نسبت واحدهای داری مجوز بهداشتی به کل واحدهای موجود